Желязна епоха е имало, благодарение на метеориите

Метеорит и оръжия направени от метеорит

Било е известно, че до 1200 г.пр.Хр. желязото се използвало широко в различните територии на Близкия изток, включително в древните царства на Персия и Индия. В Европа, с изключение на древна Гърция, извличането на този ресурс започва малко по-късно, някъде между 8-и и 6-ти век пр. Хр. Преди топенето на желязо да дойде на вид като значителен цивилизационен актив и изобретение, единственият използваем източник на железен метал на нашата планета е дошъл от космоса под формата на метеорити.
Продължете да четете Желязна епоха е имало, благодарение на метеориите

Катакомбите на Ком Ком Ел Шокафа

катакомбите

Катакомбите на Ком Ком Ел Шукафа са най-голямото гробище, датиращо от гръко-римския период в Египет. Катакомбите са едни от най-зашеметяващите паметници в Александрия и се считат за най-добре запазените руини в Египет с характеристики, различни от тези на всяка друга катакомба в древния свят.
Продължете да четете Катакомбите на Ком Ком Ел Шокафа

Судан е почти с два пъти повече пирамиди от Египед

Пирамиди в Судан

Пирамидите винаги са свързани с Египет в умовете на хората, но те са били изградени от древни цивилизации на различни части на нашата планета. Месопотамците са първата цивилизация, която изгражда структури с пирамидален дизайн, чигуратите. Шумерите, вавилонците, еламитите, акадците и асирийците – всички те се стремяли да изграждат зигграти като част от по-големите храмови комплекси, обслужващи религиозни цели.
Продължете да четете Судан е почти с два пъти повече пирамиди от Египед

СКИТИЯ И МИСТЕРИОЗНИТЕ ДРЕВНИ СКИТИ

Най-ранните известни записи за съществуването на скитите са дошли от археологическите находки в евро-азиатските степи, които са част от съвременния Украйна, Казахстан, Русия и дори до границата с високите склонове на това, което днес е известно като Монголия, кавказкия планински кръг, надолу към модерен Ирак и към изток, намиращ се до днешна Полша и Балканския полуостров. Името им е дадено от древните гърци (Σκυθική, Skythikē) и е използвано за описване на номадските народи, живели още през 8-и век пр.н.е. в огромните екстензивни степи

ПЪРВОТО СКИТСКО ЦАРСТВО ОТ VII В. ПР. ХР
Най-историческите записи на тези народи са написани от древногръцкия историк Херодот, който описва хората от степите като земеделски и номадски стил на съществуване, изискващи плащания, почит, подаръци или дори военни плащания от сирийците, медианците, Асирийците и дори египтяните. Смята се, че управляващата династия на скитите е останала същата през вековете, въпреки че тази теория е донякъде слабо основана, тъй като скитите не са имали форма на писане на език, за да записват собствената си история, е била записана от древногръцките хронисти. Първото царство е направено от обединението на номадските племена от тяхната легендарна фигура – Колоксай. Той успява да установи управляваща династия сред скитите, които търгуваха с гръцките градове и се разшириха до царствата на Близкия изток.

ВТОРО СКИТСКО ЦАРСТВО ОТ 5-ТИ ВЕК ПР.Н.Е.

Второто скитско царство е било създадено до края на 5-ти и началото на IV век пр.н.е. Това царство е предложило най-известните исторически архиви на номадските народи, чрез експлоатацията на двамата най-известни царе Атеас и царица Томирис.
Най-известният владетел на скитите е била кралица Томирис. Томирис е кралица на Месагетите, една скитско-иранска пасторално-номадска коалиция от народи, които плащали данъци за царството на Персийското кралство, най-вече крал Кир Велики, който вижда слабите номадски народи като лесни цели да нападат и да облагат данъци несправедливо за златото, среброто, говедата, овцете и козите. Той успява да спечели над масагетите, като поставя капан. Персите създават лагер и го напълнят с бъчви с вино. Преходната армия на Масагетите не била видяла виното като форма на опиянение, тъй като разчитат на хашиш и ферментирало кобилитно мляко. Армията се напила на студа и персите успяват да уловят по-голямата част от армията; онези, които воюваха, направиха това напразно. Спаргаписес е бил син на Томирис, който бил пленен като генерал на масагетите, и успял да убеди своите попечители в Персия, за да го освободи от връзките му. Томирис, разярена от малтретирането на сина си, събира хората си и принуди Кир да получи реванш. Великият я почиташе и донесъл със себе си своята елитна армия, която лесно се изплъзвала от конните стрелци на масагетите до точката, в която раздробяваше и разпръснала персийската армия, оставяйки своя крал Кир на смъртта си. Томирис незабавно го екзекутирал, като го обезглавял и го разпънал през 530 г.пр.Хр., затвърждавайки мястото си в историята и изпращайки Персийското царство в кървава гражданска война.
Атеас успява да стабилизира своето царство чрез търговия с гръцките градове и със създаването на златни и сребърни мини. Огромната област, която е била под тяхно управление, най-вече планинските редици, бяха богати на благородни метали и редки минерали като рубини и изумруди. Това ражда красивата и фино изящна изработка на оръжия, прибори за хранене, плочи, саркофази и инструменти, необходими днес. Такива инструменти дадоха на скитите богато украсен и кралски вид дори на най-ниските хора по рода си. Падането на Атеас дойде, когато се намеси в македонското царство и пренебрегна исканията на цар Филип II да отплати за преминаване и уреждане в земите край царството. Това довело до военна отмъщение на цар Филип II, който завърши със здравата победа на скитите, чиято армия се състояла предимно от недисциплинирани конни стрелци и милиции, които не бяха съвместими с дисциплинирания и добре обучен фаланх, който даде на македонците доминацията на Балканския полуостров. Атеас бил убит през 339 г. пр.н.е., който според историческите записи е бил тогава в деветдесетте си години. Курганите (хълмове, посветени на гробища) са били отглеждани за падналите и трябвало да плащат с прекомерно количество злато, сребро и 20 000 млади жени като съпруги на македонците. Това унищожително поражение сложило край на скитското завладяване на Балканския полуостров и принудило скитите да се върнат към степите.

ПО-КЪСНО ЦАРСТВА И СЪДБА

Скитите постепенно са били лишени от земя от новообразуващите се царства и империи. Те бяха загубили земя на Александър Велики, генералите му, които наследили кралствата след него, а по-късно и Римската империя, която ги отвела назад, оставяйки ги само на степите на изток от Крим. Постоянното разделяне и разделяне на народите доведе до скитите бавно да избледняват в историята. Излизането на славяните и готите по време на Великата миграция ги принудило да навлязат в Азия. Там видяли нахлуващата тъмнина, която бяха оставили веднъж велики търговски градове по пътя на коприната, а тези на номадските народи бяха избити, изгорени и безплодни оставиха да гният. Останалото малко от скитите побягна на запад, предупреждавайки славяните и готите на предстоящата тъмнина, но попаднаха на глухи уши, докато се бореха един за друг за ресурси и земя, а суровите зими, които дойдоха с тъмнината, само отслабиха тези нови царства дори повече. В продължение на 200 години скитите молеха да намерят подслон сред новия народ на Европа и отново и отново бяха отречени. Тогава дойде тъмнината, която доведе до епохата на западните царства и империи, които уплашиха номадските източноевропейски народи. Хуните пристигнаха начело с техния вожд Атила.

Магнус Максимус, римският узурпатор на Британия

Златен солид на имп. Грациан

Една  много интересна статия за любителите на археологията, историята и нумизматиката.
Продължете да четете Магнус Максимус, римският узурпатор на Британия

Антични монети-Войник пронизва паднал вражески конник

центионалис на Магнентус

В тази статия ще разгледаме и обясним за едни от най намираните и сечени монети от периода на Римската империя по нашите земи. Това е един монетен тип който е изключително често срещан  на много места по балканския полуостров. Много хора ги определят по звучното под името “костаци” без да знаят винаги към кой точно император принадлежи дадената монета, като с това се опитват да изкажат мнение за монета, без никаква стойност, на владетел от Константиновата династия. Това също не е съвсем така.
Продължете да четете Антични монети-Войник пронизва паднал вражески конник

Стари златни мини в Испания, най-големите от времето на Римската империя

златните мини,изглед

Една  статия която се надявам да ви хареса.
Продължете да четете Стари златни мини в Испания, най-големите от времето на Римската империя

Падането на Константинопол

68_prise_de_constantinople1.jpg

Падането на Константинопол в 1204 г. е може би най-значимата културна трагедия в човешката история. Навършиха се осем века от тази вселенска пагуба, но нейното същинско значение остава неразбрано и подценено от класическата (казионната) историография. Защото е светска. Защото не различава духовете и не признава свещеноначалието като път към познанието. Фактите по това събитие привидно са добре известни, но тълкуванието, което ни дават за него казионните светски историци, е подвеждащо.
Това тълкувание произхожда от класическата (казионната) западна историческа наука. Тя е създадена след Ренесанса и въз основа на ренесансовата идеология, а самият Ренесанс е в основата си новоезически и човекоцентричен, т. е. неосъзнато богоотстъпнически, и противоправославен. В същността си той е противохристиянски, макар че почти всичките му носители са се смятали за християни.
Продължете да четете Падането на Константинопол

ГЕОЛОЖКИ ПРЕДПОСТАВКИ НА ЗЛАТНИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

Сега е времето за проучване по руслата и коритата на реките за наличието на самородно злато. В тази статия ще ви запознаем за предпоставките къде може да търсите и да взимате проби. Златните руди много често се намират на контакта/на границата/между гранитите и процепващите ги вместващи скали.Вътре в самите гранати по протежение на пукнатини могат да се развиват златни,а също така и калаени,волфрамови и молибденови руди.Обикновено в гранитите рудите се наблюдават в непосредствена близост до контакта с вместаващите ги скали-не по-далеч от 1-1,5 км от тях.Обаче основното количество руди на различни метали,в това число и на златото,се натрупват не в самия гранит,а във вместващите го скали обикновено на разстояние от 1 до 10 км от контакта.Там рудите запълват пукнатини.Последните почти винаги се придружават от ивици на хидротермално променени скали/избелени,окварцени и т.н./.
Продължете да четете ГЕОЛОЖКИ ПРЕДПОСТАВКИ НА ЗЛАТНИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

Античния град Перге в Анталия Турция

Локация на гр Перге в Анталия Турция

В тази интересна статия ще ви запознаем с един красив и митичен античен град. Той е запазил своята красота и величие в продължение на над 1800 години. На откриването на древния град Перга в средиземноморския регион на южната част на Турция е открита 1800-годишна мозайка, която показва жертвоприношението на Ифигения, дъщерята на Агамемнон и Клатнестера по време на Троянската война в гръцката митология.
Продължете да четете Античния град Перге в Анталия Турция

Нумизматика, филателия, археология и история