Паричното обръщение в Средното и Долното Поволжие.

Сподели

dgaf1.jpg

В тази  статия ще разгледаме малко по подробно паричното обръщение в Средното и Долното Поволжие в Средните векове. Надяваме се да бъде интересна за тези които ги влече хобито история и нумизматика.

В Поволжието и Прикамието са известни находки от антични (гръцки и римски), а също и древноизточни (китайски и кушански) монети. През ІІІ-VІІ в. в района активно постъпват сасанидски (V-VІІ в.), хорезмийски (VІ-VІІ в.) и византийски (VІ – VІІ в.) монети. На паметниците на именковската култура се срещат бронзови слитъци с стандартизирано тегло (средните тегловни данни се колебаят между 98 и 106 г.), вероятно използвани като стока-пари.В началото на Х в. в Средното Поволжие и Прикамие, на североизток от Европа възниква развита в икономическо отношение държава Волжка България. Разположена на средата на Волжкия търговски път, на мястото на вливане на двете най-големи реки в Източна Европа – Волга и Кама, тя се явява не само транзитен център за претоварване, но и активен износител на свои стоки.
През Х в. в Сувар и Болгар се осъществява собствено сечене на монети на Волжка България. Вероятно, тези неголеми емисии преследвали престижни, политически цели. Основното парично средство в обръщение в страната служели сребърните куфически монети (дирхеми) от страните на Арабския халифат, играещи важна роля в търговията в Волгокамието още от VІІІ в., когато Волжкия път бил основната магистрала, по която източното сребро постъпвало към източните славяни и по-далеч в страните на Прибалтика, Скандинавия и Западна Европа.

Куфическите дирхеми постъпвали в Поволжието и Приуралието през VІІІ-Х в. в огромни количества. Понякога н региона попадали медни фелси, изключително рядко – златни динари
В началото на ХІ в. се прекратява постъпването в Европа на куфически монети. В числото на немногото съкровища на куфически монети в края на ХІ в. две от тях били намерени на територията на днешен Татарстан: Крещено-Барановското и Билярското. В Волжка България, а също и в Русия през ХІ-ХІІ в., настъпва безмонетен период. Платежно средство при търговските сделки стават сребърните кюлчета или техни частици, а също и изрезки и отломки от куфически дирхеми. В Поволжието са срещани и не многочислени находки от западноевропейски денари от ХІ-ХІІ в.
В средата на ХІІІ в., по-рано от Сарай, в Болгар започва сечене на златноордински монети (някои изследователи, опирайки се на известните монети с имената на халифите ан Насир лид Дин Аллах, нямащи джучидски или чингизидски тамги, предполагат, че монетното сечене в Болгар е възобновено още в предмонголския период. равнището на развитие на монетното обращение (особено обръщението на медни монети) в Волгоуралския регион в златноординско време е било толкова високо, че по-късно е можел да бъде надминато едва ли не по-рано от управлението на Петър І. Сеченето в Улус Джучи се осъществявало за десетки монетни дворове, в това число на поволжките – Биляр, Болгар, Нови Болгар (Болгар ал Джадид), Гюлистан, Керман, Мохша, Сарай (Сарай ал Махруса)., Сарай ал Джадид, Хаджи Тархан и Укек.

Първите източноевропейски монети на Чингизидите се сечели в Болгар от името на каановете, върховните владетели на монголската империя, Менгу (Мунке) (1251-1259) и Ариг-Буги (1259-1264). Сеченето на монети от името на златноординските ханове започва, вероятно, при управлението на Менгу Тимур (1266-1282) и е свързана с пълното обособяване на държавата на Джучидите. Голяма роля в стабилизирането на паричното обръщение за много десетилетия изиграва парично-тегловната реформа, проведена при хан Токту през 710 г. Хиджра (1310-1311 г.) и унифицираща теглото на златноординските сребърни монети. Паричното стопанство, е разклатено от междуособни войни през 60-70-те години на ХІV в., е било сложено в ред от реформата на Токтамъш през 1380 г., според която, също както и при реформата на Токту, всички монети предшестващи излизането се изземвали от обръщение. Реформата от 1400 г. проведена при управлението на Шадибек, вече не можела напълно и за дълго време да унифицира паричната тегловна система на целия Улус Джучи.
На българските паметници в течение на почти 200 години се провежда сбор от материали, в това число и нумизматични. В музеите на Казан, Москва, Санкт Петербург, Болгар, Биляр, Хелсинки, Самара и други градове, са съсредоточени колекции, наброяващи като цяло сложността на пазене на няколко хиляди единици. Тези материали способствали възникването на източната нумизматика в Русия, благодарение предимно на трудовете на Х. М. Френ (1782-1851), който започнал да се занимава с тези въпроси в Казанския университет.

Несъмнената роля на Х. М. Френ и в създаването на интерес към източната нумизматика започнала в Казан, а по-късно и по цяла Русия. Благодарение на този интерес в обществото биват спасени от унищожаване на десетки съкровища и хиляди древни монети.

В създаването на уникалните държавни и частни колекции участвали не само руските учени-ориенталисти, но и държавни деятели и делови хора. С старанието на тези личности е била създадена нумизматичната колекция на музея. Археологическите, историческите и етнографските кръгове при Казанския университет се смятали за едни от най-добрите в Русия и предадени след ликвидация на научните кръгове в днешния Национален музей на Татарстан.

Теглото на събрания материал изиграва важна роля при изучаването не само на нумизматиката, историята на Волжка България и Златната Орда, но и миналото на източните държави.

dgaf2.jpg

Туда Менгу 679 686ггх 1280 1285гг
Туда Менгу 1280 1285гг

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.