Земетресенията правят златните жили за един миг

Споделете страницата!

златна жила в кварца

Промени в налягането предизвикват благородните метали да се образуват по всяко време на земната кора когато тя се движи.
Учените отдавна знаят, че вените/жилите/ на злато са образувани от минерални отлагания от горещи течности, протичащи през пукнатините дълбоко в земната кора.

Но едно проучване, е установило, че процесът може да се случи почти мигновено – вероятно в рамките на няколко десети от секундата.
Процесът се осъществява – странично в зигзагообразни пукнатини, които се свързват в основните разломни линии в скалите, казва първият Dion Weatherley, сеизмолог в Университета на Куинсланд в Бризбейн, Австралия.
Когато земетресение удари, от двете страни на основните разломни линии се получава приплъзване по посоката на скалите, триене един срещу друг.
Например, едно земетресение с магнитуд-4 на дълбочина от 11 километра ще предизвика налягане от 290 megapascals (в МРа) до 0,2 MPa. (За сравнение, атмосферно налягане на морското равнище е 0,1 MPa.)
Когато минерално-натоварената вода при около 390 ° C се подлага на този вид на спад на налягането, течността бързо се изпарява и минералите в скалите/кварц или гранит/-пренаситен от водата кристализират почти мигновено – процес, който инженерите наричат флаш изпарение или флаш отлагане .
Вените /жилите/ на злато, като тези в капана на кварц и гранит, могат да депозират когато водата се намира под високо налягане, в която тя се разтваря изведнъж се изпарява по време на земетресение.
Това може да е една от причините, че скалите в златоносната кварцови депозити често са мрамор с паяжина от миниатюрни златни вени/жили/. Може да има от хиляди до стотици хиляди малки земетресения годишно в единна система вина. В течение на стотици хиляди години, има потенциал да се утаи много голямо количества злато. Малките парченца се натрупват.
Златото се съдържа както в кварца ,така и в сулфидните минерали.Размерите на жилите се определят от дебелината им(мошността),дължината по посока и дължината по наклон(в дълбочина).
Мошността от златорудните жили обикновенно се движи от 0,5 до 1,5м. мощност от порядъка на 1,5-6,0м. сее приема като превишаваща средната:над 6м. се среща рядко,но са известни златорудни жили с мощност превишаваща 10м.Жили смощност 0,1-0,5м.се наричат маломощни.Когато мощността е само няколко сантиметра,се говори за наличие на прожилки.
Обикновено дължината на златорудните жили по посока е няколко стотици метри.По-рядко се срещат жили с дължина над 1км.Известни са и грамадни жили, имащи дължина 10км и повече.Жилите се считат къси, когато дължината им е няколко десетки метра.Дължината на златорудните жили дълбочина,,по наклон,, се движи от десетки и стотици метра до 1-2км. и повече.
Всяка жила както по посока, така и по наклон има начална точка,в която започва,и крайна точка в която завършва.Обикновено мощността на жилата по фланговете и в дълбочина постепенно намалява и жилата прекъсва,т.е.изклинява.В други случай в средната част на жилата се наблюдават подувания.В едни случай подуванията се редуват с участъци с нормална мощност,а в други случай участъците с обикновена мощност се редуват с прекъсвания на жилата.Такива жили се наричат лещовидни или броеницовидни,тъй представляват серия лещообразни тела.
Обикновенно в дълбочина съдържанието на златото в рудата намалява.Понякога това става постепенно,понякога става доста бързо.В повечето златорудни жили златото е разпределено доста неравномерно.Във всяка жила се образуват така наречените рудни стълбове,които представляват ивици от по богата руда.Но в границите на тези рудни стълбове разпределението на златото е също неравномерно.В тях се наблюдават отделни ,,бонанци”,,,джобове” или ,,гнезда”,в които е съсредоточена най-богатата руда.Количеството на злато в такива богати бонанци и гнезда е най-различно като количество и големина. Може да се намерят както кварцови бучки със злато по тях , така и самородно злато със кварцови парченца. Дано статия ви е била както полезна така и поучителна.

самородно злато в напукан кварц
злато в кварцова скала
самородно злато2
самородно злато3
златна жила в кварц и гранит

Вашият коментар