Злато за 202 милиарда долара има в земите на България!

Споделете страницата!

0601.jpgБог ни е благословил с големи богатства,страната ни е истински Остров на съкровищата.Какво още чакаме – да ги вземем, възкликва известният геолог.Вълко Гергелчев е възпитаник на Украйнската и Руската минни академии. Работи като геолог в Маданско, началник е на рудник „Звездел-Пчелояд“ в Кърджалийско. Научен сътрудник в Геоложкия институт на БАН, после в Института по полезни изкопаеми. Автор на повече от 120 научни труда. Старши научен сътрудник и доктор на геоложките науки. Специалист по златните находища в Родопите, България и Югоизточна Европа. Един от ръководителите на Националната програма за проучване на златото в България и ръководител на геоложките проекти „Западен Балкан“ и „Източни Родопи“.- Г-н Гергелчев, чувал съм да казват: „В България златото е повече от камъните и пясъка!“ Вярно ли е?- До преди време се смяташе, че у нас няма много злато и сребро, но последните научни изследвания обърнаха нещата. Вече се знае: България е сред най-богатите страни в Европа!- Колко тона са залежите?- Знаеше се за 13 800 тона на стойност около 140 милиарда долара. Сега прогнозата е за 16 000 тона, които струват 202 милиарда долара!- Това са фантастични цифри! Сериозно ли говорите?- Абсолютно.- На какво се основават вашите изчисления?- На нови закономерности в теоретичната наука металогения и на новата глобална тектоника. На националната програма за проучване на златните и сребърните руди, приета през 1987 г. Регионалните проекти за Източните Родопи и за Западния Балкан потвърдиха тези прогнози и изчисления, но най-голямото потвърждение са нашите 29 металогенно-прогнозни карти.- По българските земи са добивали злато още преди векове, нали?- По-рано се смяташе, че златото и среброто в златните и сребърните съкровища, откривани по българските земи (Панагюрското, Рогозенското, най-ранното е Варненското злато от 6000 г. пр. н. е., същото е Старозагорското злато) са внасяни от чужбина. Сетнешните археологически открития, особено в „Долината на царете“, показаха местата у нас, където са добивани, и работилниците за обработката им.- Кога е бил разцветът на златарството по нашите земи?- ХVII век е златно време за добива на злато – най-вече в Западния Балкан и в Източните Родопи.- Щом в недрата на страната има такова голямо богатство, за колко време то може да бъде извадено?- В момента най-много се работи в Челопеч. Там има 120 тона многокомпонентни залежи от злато, като годишно се добиват по 4 тона. Канадската фирма, която работи в Челопеч, е с амбиция да стигне 12 тона годишно.- Къде другаде се работи?- В Маджарово, Седефче, Доброселица, Крушев дол, Страшимир – Централните Родопи. По някои от тези места немци са вадили злато още преди Втората световна война.- А сребро?- Само по статистика от Чипровци е добито 300 тона сребро. Среброто у нас също е много, но залежите не са изчислени цялостно. Работи се за извличането му. В Родопите има златни и сребърни оловно-цинкови руди.- При такива съкровища в нашата земя ние си решаваме всички проблеми и то за 50 и даже 100 години напред и ставаме най-богатата страна в Европа!- Веднага си връщаме и външния дълг…- Запознали ли сте министри, министър-председатели, президенти с тези ваши проучвания?- Да.- И какъв е резултатът?- Въздържат се от отговор…- ???- Въздържат се и подсказват, че залежите ще бъдат разработвани от чуждестранни фирми.- Как е в чужбина?- В другите страни златото и среброто са стратегически метали и се разработват само от държавата.- Вие кога съобщихте на нашите управници данните за българските находища?- Преди една година.- И досега нищо?- Нищо!- Канадците, които добиват в Челопеч злато, какъв процент от златото оставят на България?- 1,5 на сто – злато, мед и сребро!- Не ви разбрах – колко?- Процент и половина!- Искате да кажете от 100 кг примерно – килограм и половина за България?- Точно така.- Че това е най-дивият обир, за който съм чувал!- Не обир – така се работи в колония! За тях България е колония!- Смаян съм!- Нещо повече. Те искат да намалят още – смятат да оставят 0,75 на сто от концентрата, половината от досегашното!- Кой от българска страна е сключил този безумен договор?- Александър Божков. В Румъния също чужди компании вадят злато, но държавата получава от 40 до 60 процента.- У нас къде са най-големите залежи?- В Челопеч. Челопеч е най-голямото златно находище в България, но не и в Европа.- Освен злато какви други ценни метали можем да получаваме от рудата?- Сребро и мед, олово, цинк, антимон, живак, германий и още 10 редки
елемента.- Колко средства са необходими, за да започнем мащабен добив?- В случай, че се потвърдят прогнозите ни, в повече от половината находища имаме построени рудници и обогатителни фабрики, затова средствата не са големи.- Смятате ли, че е възможно сами да се справим, за да бъде облагодетелствана страната ни?- Напълно.- Каква технология се използва?- Цианирането е най-евтиният метод, но той застрашава природата, а този с хумосови киселини е по-скъп, но пък безвреден и даже полезен за почвата.- Имаме ли специалисти?- Специалистите ни са добри.- Колко години са нужни, за да започне работа?- В Челопеч вече се вади злато. А другаде трябва да се направи преоценка с преопробване за добив на злато и сребро.- Не смятате ли, че за толкова примамлив проект могат да се вземат средства от натрупаните около 6 милиарда лева държавен резерв, като после за няколко години те бъдат възстановени?- Това е добра идея. От хвостовете на фабриките също е лесно да се извадят пари, които да отидат за проучване – предложих това още през 1985 г.- В такъв случай не са ни нужни специалисти от Англия, Русия, САЩ, ЮАР – страни с традиции в добива на злато?- Не. Нашите са достатъчни.- В кои български находища съдържанието на злато е най-високо?- 14 грама на тон – в Чала, Хасковско. Там има един хоризонт – 100 грама на тон! Много важно е неизученото късно злато – 10 грама на тон, в Маджарово – 30 грама.- Всички райони на страната ли са проучени?- Не.- Значи може да се очакват нови открития?- Разбира се, включително и в Дунавската равнина.- Там правят ли се изследвания?- Не.- Кои европейски държави са с най-големи златни залежи?- Румъния, Испания, Португалия, Русия, Германия, Франция, Гърция, Европейска Турция крият в недрата си общо 37 000 тона на стойност 500 милиарда долара. Германия, Швейцария и Франция имат общо 9 000 тона на стойност 125 милиарда долара. Бивша Югославия, Унгария, Словакия и Чехия – 7 000 за 100 милиарда.- Разработват ли се?- Само в Румъния, Испания, Русия и Турция.- В коя от тези страни се добива най-много злато?- В Русия и Румъния.- Смятате ли, че можем да получим много изгодни за нас чуждестранни предложения за разработване на златните ни залежи?- Имаме добри предложения, но само за проучване. Открият ли чужденците златни находища, те следва да получат и правото да ги разработват без конкурс, обаче това може да стане едва след сключването на договор с нашата страна. Надявам се да не е като този в Челопеч.- Имате ли наблюдения върху добива на злато у нас чрез промиване на пясък от реките?- Разсипно злато – така се нарича. Добиват го само частници.- Кои са най-златоносните реки?- В Източна България – почти всички реки. В Източните Родопи – около Златоград и Момчилград. Особено богат на златни люспи е речният пясък край село Долно Уйно, Кюстендилско.- Скъпо ли е оборудването?- Не, евтино е.- Златоносният речен пясък използва ли се в строителството?- О, разбира се. Цели къщи, блокове понякога са „златни“, защото в пясъка, който се употребява при изграждането им, има златни люспи – особено в Момчилград и Златоград. Това е колкото куриозно, толкова и тъжно, понеже златото така се унищожава.- Промиването е по-скоро начин за забавление, почивка и сближаване с природата или начин за забогатяване?- Щом се прави сериозно, от него може да се забогатее. Още през 1860 г. две англичанки, които пътуват през България и после описват своите преживявания по нашите земи, разказват и за добива на злато от речния пясък. Пишат, че страната ни е земен рай, в недрата й се крият златни съкровища и ако има добро правителство, хората ще живеят царски!- Ако се работи един месец през лятото, колко злато може да се получи?- О, това е много относително, но определено си заслужава човек да опита.- Цената на златото се вдига, нали?- Златото винаги държи цена, а последните години тя определено се покачва, така че категорично си струва хората, от които зависи, да обърнат поглед към тази възможност. Стига сме се оплаквали колко бедни сме ние и колко бедни са нашите земи на нефт, на газ, на въглища, на всякакви полезни изкопаеми. Има и мед, и олово, и цинк, и въглища. За злато и сребро вече говорихме. Щом нефтяниците минат на нова глобална тектоника, ще бъдат открити и нови нефтогазови залежи, понеже в глобалните структури България, Румъния, Гръцка Тракия и Турска Тракия са общи.- Час по-скоро трябва да се събудят държавните институции!- Веднага, веднага! Още има специалисти, но те вече са на години и след едно десетилетие няма да ги има!- Какво искате да кажете на управляващите, г-н Гергелчев?- Може би един пример ще бъде мн
ого по-убедителен от дълги приказки: ако в следващите години разработим добива на злато в страната, можем да вадим по 50 тона годишно , а това прави 100 милиона долара!- Всяка година?- Всяка година по 100 милиона долара! Като това е само началото!- И още?- Бог ни е благословил не само с разкошна природа, но и с много съкровища по нашите земи, с висок творчески дух на народа. България е истински Остров на съкровищата! Какво още чакаме – да ги вземем!https://old.duma.bg/2007/0607/230607/iskam/isk-5.htmlsilver.jpg4.jpg3.jpg11.jpg2.jpg

6 thoughts on “Злато за 202 милиарда долара има в земите на България!”

  1. Жалко че много- малко хора гласуваха за Атака на предните Избори и не можа да влезе в управлението на Държавата а се наложи да подкрепя правителството на ГЕРТ (Граждани за Европейско Развитие на Турция) за да не дойде служебен кабинет на Първанов.

  2. Трябва да стане като в Египет и Либия за да се оправим…И тогава няма да има чужди компании да ни крадат държавата, нито продажни държавници, защото ще са ги изяли червеите…ама народа е овчедушен и спи, спи…и чака утре „овчаря“ да му резне главата за чорба…

  3. Информацията е стара. Правата са продадени на Канадска фирма която копае и оставя на България 1,5%… не знам колко се връзва, но няма да е много. Да живеят управниците ни.

  4. Жално ми блеяло агънце…сещате се по нататък какво става.В наше село като се съберем двама и още без да сме цокнали по половин ракия, от нас по убави нема-сите други са говеда, престъпници, лъжци, крадци и т.н.После се разделяме и секи се среща с друг и отново същия моабет.После тия четиримата се срещат с още четирима и т.н.Е, кажете ми сега, първите двама и последните двама кои са и какви са?Вече остарявам сериозно и все по сериозно се питам, а бе аз българин ли съм, славянин ли съм, тракиец ли съм и защо в моята кръв има ензимче, дето разграждало алкохола, пък на комунистите китайци и японците капиталисти почти им липсва, но са по-добре от мен без да си цокват огнена вода:)

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.