Монетни системи и номинали – I част

Споделете страницата!

Статер

В няколко поредни  статии ще разгледаме формирането на монетните системи и номинали в античността. През този период е нямало единна монетна система. Обществено-икономическите отношения са предизвикали тяхното разнообразие. За Древна Гърция главно се отнася това разнообразие. За Рим то е в по-строго определени норми и в трайна степен на употреба. Ще бъде полезно за всички нумизмати, както и за тези които се интересуват от история

Монетната система е директен производ на тегловата система. В Гърция сметната теглова и парична  единица подир реформата на Солун от 594 г. пр. н. е. има следните измерения.

1 талант = 60 мини = 26,196 грама

1 мина = 100 драхми = 436,6 грама

1 драхма = 6 обола =4,366 грама

1 обол = 0,728 грама

1 халк = 0,091 грама

Тук таланта и мината са сметните единици. Те нямат пряко участие в паричното обръщение. Представляват съчетание на шесткратната с десетичната бройна система, което е особеното и интересното за тях в случая.

Древногръцкото монетосечене от неговия архаичен и класически период е изградено на два типа монетни системи. Едната система се базира на електрона и златото главна монетна единица статера. Другата – на среброто с драхмата като основна монетна единица. Няколко са по – известните и разпространени в античността монетни системи.Те са следните.

 

Лидийска система. Обхваща периода VII-VI в. пр. н. е. Основната монетна единица е електроновият (впоследствие златния) статер с тегло 14,71 грама. Разпространение: Лидия, Йония и други райони на Мала Азия.

Егинска система. Тази система се ползува във ремето VII-VI в. пр. н. е. Основната монетната единица през този период е сребърният статер. Той е тежал 14,55 грама. Разпространена е по островите на Егейско море, Коринт, Делфи, Мегара, Северното Черноморие.

Милетска система. Идентична е на Лидийската система. Разпространена е по западното крайбрежие на Мала Азия, Мелос, Хиос.

Фокейска система. Употребява се от VI до IV в. пр. н. е. Електроновия  статер е с тежина 16,35 грама. Сече се във Фокея, Митилена, Кизик, и други.

Евбейска система. В употреба през VII в. пр. н. е. Драхмата тежи 4,25 грама.Разпространена е в Евбея, Самос ,Атина, Сицилия и други.

Коринтска система. Въведена е през VII в. пр. н. е. Съвпада с Евбейската система , като статера се дели на три драхми. Употребява се в Коринт и отчасти в Атика.

Родоска система. Прилага се от VI в. пр. н. е. Нейната тетрадрахма тежи 15,00 – 15,50 грама. Използвана е в Родос, Йония, Фригия, Ефес и други.

 

Пеонска система. В приложение е от VI в. пр. н. е. Нейната драхма тежи 4,72 грама. Използва се в Македония и Тракия.

В елинистическият период се забелязва определена унификация на монетните системи. Александър Македонски въвежда биметализма в монетосеченето. Секат се едновременно златни и сребърни монети. За разменни потребности в дребната търговия се пускат нискономинални медни монети.

 

След неговата смърт колебанието отново се установява в монетните системи. Ако в тегловите норми на монетните единици в Древна Гърция и елинистическият свят има колебания, породени от съответните причини, то по отношение на номиналите има определена устойчивост. Разбира се, наблюдаването се отнася за всяка монетна система поотделно,защото за тях монетните единици могат да бъдат различни. В случая те се основават или на статера, или на драхмата. Медната монета ,,халк“ се появява едва през IV в. пр. н. е. В зависимост от основната монетна единица наброяват се няколко номинала.

Всички права на интелектуална собственост върху тази статия  са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Тетрадрахма Мизия
Тетрадрахма
Тетрадрахма сребро
Сребърна тетрадрахма

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.