Монетни системи и номинали – III част

Споделете страницата!

статер

В тази статия ще разгледаме и тракийската номинална система. Изследванията върху тракийското монетосечене разкриват приложението на една самостоятелна Трако-македонска система.

Тя е близка до разгледаните гръцки системи и най-вече Пеонската. Основната монетна еденица през този период се казва сребърен статер, който тежи 9,82 грама. Тракийските тетрадрахми са с тегло 14,75 грама. Тетрастатерите, наричани най- често декадрахми, имат тегло средно от 39,28 грама. Характерни белези по отношението на номиналите носи монетосеченето на всеки владетел поодтделно. Така например Спарадок (ок.445-435) има монети от три номинала: Диобол (1,00 – 1,35 грама); драхма (3,70 – 3,97 грама) и тетрадрахма (ок. 16,90 грама).

Установените номинали на монетите , сечени от тракийските племена и владетели, имат следното изражение:
I НОМИНАЛИ НА СТАТЕРА
1. Хемихекта – Спарток
2. Статер – Тинтени, Орески, Лете, Анонимно тракийско племе
3. Тетрастатер – Дерони
II НОМИНАЛИ НА ДРАХМАТА
1. Драхма – Спарадок, Севт II
2. Дидрахма – Севт II
3. Тетрадрахма – Спарадок, Патрай
4. Октодрахма – Гета
II НОМИНАЛ НА ОБОЛА
1. Трихемиобол – Аматок I
2. Диобол – Спарадок
3. Октобол – Мозес

За друга част от тракийските монети на този етап няма установено наименование на номиналите. Примерът е с бронзовите монети на Хебризелм (ок. 387-683), Котис (ок. 383-359), Терес II (ок. 351-347), Севт III (ок. 320-310), Мостид (ок.трета четв. на II в. – нач. на I в. пр. н. е. ) и други. Прието е да се назовават с наименованието на метала, от който са направени.

тетрастатер-дерони
диобол
тетрадрахма
октобол

2 thoughts on “Монетни системи и номинали – III част”

  1. Чел съм по темата доста материали, но ви поздравявам за това че сте го представяли изчерпателно в тези три части, поздравления.

Вашият коментар