МОНЕТНИ СИСТЕМИ И НОМИНАЛИ – III ЧАСТ

Сподели

 

статер Месембрия

В тази статия ще разгледаме и тракийската номинална система. Изследванията върху тракийското монетосечене разкриват приложението на една самостоятелна Трако-македонска система.

Тя е близка до разгледаните гръцки системи и най-вече Пеонската. Основната монетна еденица през този период се казва сребърен статер, който тежи 9,82 грама. Тракийските тетрадрахми са с тегло 14,75 грама. Тетрастатерите, наричани най- често декадрахми, имат тегло средно от 39,28 грама. Характерни белези по отношението на номиналите носи монетосеченето на всеки владетел поодтделно. Така например Спарадок (ок.445-435) има монети от три номинала: Диобол (1,00 – 1,35 грама); драхма (3,70 – 3,97 грама) и тетрадрахма (ок. 16,90 грама).

Установените номинали на монетите , сечени от тракийските племена и владетели, имат следното изражение:
 НОМИНАЛИ НА СТАТЕРА

1. Хемихекта – Спарток

2. Статер – Тинтени, Орески, Лете, Анонимно тракийско племе

3. Тетрастатер – Дерони

НОМНАЛИ НА ДРАХМАТА

1. Драхма – Спарадок, Севт II

2. Дидрахма – Севт II

3. Тетрадрахма – Спарадок, Патрай

4. Октодрахма – Гета

 НОМИНАЛ НА ОБОЛА

1. Трихемиобол – Аматок I

2. Диобол – Спарадок

3. Октобол – Мозес

За друга част от тракийските монети на този етап няма установено наименование на номиналите. Примерът е с бронзовите монети на Хебризелм (ок. 387-683), Котис (ок. 383-359), Терес II (ок. 351-347), Севт III (ок. 320-310), Мостид (ок.трета четв. на II в. – нач. на I в. пр. н. е. ) и други. Прието е да се назовават с наименованието на метала, от който са направени.

Всички права на интелектуална собственост върху тази статия са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

диобол
октобол
тетрадрахма
сребърен тетрастатер на анонимното племе Дерони

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.