Нов тип бронзова римска провинциална монета на Анхиало

Споделете страницата!

Провинциална монета

Нов тип бронзова римска провинциална монета на Анхиало се намира в една частната сбирка на украински гражданин от град Донецк който се намира Източна Украйна. Тази провинциална монета от едър номинал, е била отсечена в монетарницата на град Анхиало (дн. гр. Поморие, Бургаска обл.) от името и при управлението на римския император Комод (180-192) – това е последният представител на династията на Антонините. Ето ви кратка история за самия император на Римската империя царувал някога.

Марк (или Луций Елий) Аврелий Комод Антонин е римски император, син на Марк Аврелий. Управлява от 177 до 180 г. съвместно с баща си, а от 180 до 192 г. – като едноличен император. Комод е последният представител на династията на Антонините и първият император, роден през управлението на баща си. Макар неопитен и психически неуравновесен, в първите години управлява добре, благодарение на своите съветници. Впоследствие надделява страстта към състезанията, към зрелищата и грижите за държавата биват изоставени. Комод е запомнен в историята като императора, който излизал на арената, за да се бие като гладиатор. По времето на Комод дисциплината сред войските значително запада, а преторианците стават по-разпуснати от всякога. Алчни и арогантни, те лесно получават увеличения на заплатите и премии от слабохарактерния император. В последните години от управлението на Комод преторианският префект Квинт Емилий Лет се ползвал с абсолютна власт. Той обаче не иска да последва съдбата на тези преди него и тайно организира дворцов преврат. Комод се канел да отпразнува своето встъпване на поста консул на 1 януари 193 г. и искал да се появи на церемонията в гладиаторски вид. Този негов план така и не се осъществил. Новият преториански префект Квинт Емилий Лет, любовницата на императора Марция и придворният Еклект взели решение да се отърват от неадекватния император, след като разбрали, че имената им са включени в списък за предстоящо екзекутиране. Градският префект Пертинакс се присъединил към заговора в замяна на обещанието, че ще бъде следващият император. Марция дала на Комод отровно вино, но това не дало очаквания ефект и той само изпаднал в безсъзнание; тогава Комод бил задушен в банята от атлета Нарцис, с когото императорът се упражнявал в борба. Това се случило вечерта на 31 декември 192 година. Сенатът одобрил тази постъпка незабавно, обявявайки Комод за враг на отечеството. Разярените сенатори и тълпата искали да хвърлят тялото му в Тибър, а името му да бъде заличено навсякъде, но Пертинакс не позволил това да се случи. Тялото на Комод било погребано тайно.
Нещо повече – вероятно в случая става въпрос за нов и неизвестен към момента монетен тип, продукт на анхиалската монетарница от края на II в., който по всяка вероятност не е описван досега в каталозите и нумизматичните изследвания, посветени на бронзовото провинциално римско монетосечене на градовете в българските земи от епохата на Ранната Римска империя през I – III в. В науката друг екземпляр, подобен като тип на този, засега не е известен.
По всяка вероятност разглежданата в случая монета е попаднала там по търговски пътища. На територията на днешна Украйна, чиито земи през периода I – III в. не са били част от територията на Римската империя, а са се намирали далече извън нейните предели, често се откриват находки на бронзови римски провинциални монети, сечени и емитирани от градовете в римските провинции Мизия и Тракия, разположени на територията на днешните български земи. В това число от територията на украинската държава, разполагаме с редица информации за находки на бронзови градски монети, сечени в градовете Одесос (Варна), Филипопол (Пловдив), Марцианопол (Девня), Анхиало (Поморие), Никополис ад Иструм (до дн. с. Никюп,
Великотърновска обл.), Августа Траяна (Стара Загора) и т.н. Това обстоятелство от своя страна я прави изключително ценна от информативна гледна точка, тъй като мястото на откриването й е всъщност район, разположен далеч на североизток от границите на Римската империя и при това, намиращ се далеч на север извън самите нейни териториални граници. Същевременно находката е и своеобразно доказателство за икономичеките връзки на ранната Римската империя и района на българското Черноморие с племената, обитавали територията на днешна Източна Украйна и за които се смята, че те са всъщност част от т.н. праславяни. Описанието на екземпляра на град Анхиало, произхождащ от Донецка област в Източна Украйна, обект на настоящото съобщение е дословно следното: – Римска империя, провинция Тракия – град Анхиало (дн. гр. Поморие, Бургаска област), Комод (180-192), бронзова провинциална гръкоимператорска монета от голям номинал, с размери съответно: диаметър – 27 мм и тегло – 11,51 гр. Посочените размери отговарят на монетния номинал от 5 асари. В научната литература, въпросният номинал се обозначава още и под названието – „пентасарион”, т.е. бронзова монета със стойността на 5 асария. Силно износен и сравнително лошо съхранен екземпляр, поразен от почвена корозия, надписите на когото са трудно и мъчно четливи. Без всякакво съмнение монетата, обект нашия интерес в случая е от единична находка. Характеризира се със следните белези: Лице/аверс: Бюст на император Комод с лавров венец надясно и надпис на старогръцки език около него, гласящ дословно следното – … (AV KAI Λ… – )… AVP KOMOΔOC. Опако/реверс: изображение на брадато голо божество-5 Във малко по-късно време,монети от същия номинал, с подобно изображение на същото божество, монетарницата на Анхиало пуска от името и при управлението на римските императори Септимий Север (193-211) и Максимин Тракиец (235-238). Само че и при двете серийни емисии, то е представено в силно умален вид – под формата на статуя, поставена върхукрепостна градска порта с две кули). Зевс или Посейдон ) в ход наляво, в едната си ръка, която е вдигната нагоре държи тризъбец, а в другата, която сочи надолу , съответно и при това с много въображение – вероятно лъвска кожа. Около него надпис на старогръцки език, гласящ дословно следното – … (Н)… ГЕ… IOVΛ KA… (CTOY)… АГХIAΛEΩN. Името на споменатият в надписа на монетата римски магистрат или провинциален управител на Тракия, по времето на когото е била отсечена въпросната разглежданата от нас монета на град Анхиало, е всъщност – Юлий Каст. Без всякакво съмнение, въпросната личност е заемала този висок пост именно при управлението на император Комод (180-192). Интересната анхиалска монета от територията на Източна Украйна, която разгледахме в настоящата публикация, ни разкрива един нов и неизвестен епизод от провинциалното бронзово римско монетосечене, продуктирано в днешните български земи през периода I – III в., като същевременно тя е и едно своеобразно доказателство за търговските връзки на българското Черноморие със земите на т.н. варвари, разположени на север от границите на Римската империя и далеч извън нейните териториални предели през епохата на Античността.

Монетата огледана отпред
Монетата гледана отзад

Вашият коментар