Промиване на злато-начини и техники за да има по добри резултати

Споделете страницата!

 

промито самородно злато

В тази статия ще опиша различните начини и техники при търсенето и промиването на самородно злато по коритата и руслата на реките и техните притоци. Надявам се да бъда полезен както на тепърва започналите да се занимават с това хоби, така и за другите колеги и колежки. По този начин ще се увеличи добива и няма да има пропуски при практикуването на това прекрасно хоби.

1  Проучване на дадения обект.
Както вече споменахме, то може да бъде индиректно (чрез сведения от други хора, насоки от златотърсачи, теоретични описания и т.н.) и директно (когато лично сте взимали проби от различни места в даден район). В проучването влиза и определянето на мястото за работа, както и отбелязването на някои особености на обекта (завои, дъно, насипи,цепки на скали).
2. Избор на начин за промиване на дадения обект или място.
Начинът, по който ще промивате материала в коритото на реката, зависи от предварителните ви проучвания. Така например при добра денивелацията реката (дерето) ще имате възможност да използвате промивната сила на водата по метода на самотека. За целта е необходимо да сте приготвили достатъчно дълъг маркуч от найлон. Ако не разполагате с маркуч, ще се наложи вместо използването на икономайзер, който е много продуктивен, да се ограничавате с улейния метод – два или повече улея, поставени в самото корито на реката след предварителното изграждане на бент.
Липсата пък на добре течаща вода ще ви принуди да работите само с гаванка – този метод в злато-промиването е много трудоемък и неефективен. При работа с легенче(тя се налага само при взимането на проби) не е необходимо цял ден да превивате гръб. В най-добрия случай за цял ден ще промиете 50-80 легенчета, което ще рече 150-250 лопати от насипа. При работа с икономайзер, при добра денивелация и нормален дебит, бихте могли да достигнете до промиване на няколко кубика насип. Но в края на краищата, често пъти начинът на промиване се определя от състоянието на обекта и количеството течаща вода.
3. Монтиране на злато-промивната техника и работа с нея.
Този момент е един от най-важните. След като изберете мястото за монтиране на техниката, трябва предварително да знаете някои изисквания при монтажа, за да работи тя безупречно. В противен случай може да стане така, че заедно с количеството насип, преминаващ през системата, да изтича част от златинките. Ето защо помнете и спазвайте следните практически съвети:
а) Винаги проверявайте дали икономайзерът и улеите не са с обратен наклон. При това положение вместо да промивате пясъка, той се задържа в системата и я задръства, затлачват се улеите и златото не се промива;
б) Наклонът на цялата система (икономайзер, улеи, златарско сандъче) се определя практически: пясъкът трябва бързо да се отмива от течащата вода, малките камъчета, преминали през решетката на икономайзера, трябва безпрепятствено да се търкалят по улеите и през гумите, квадратчетата на гумите бързо да се почистват от пясъка, а златинките да се задържат в първите няколко реда квадратчета, но не повече от средата на гумата. При определянето на наклона наблюдавайте отмиването та пясъка. Той трябва да се отмие за десетина секунди;
в) Водата не трябва да бъде много като количеството, а силна, „бръснеща“ улеите и гумата;
г) В коритото трябва да е налице водопаден ефект при всяка преграда (последната преграда е винаги чиста от пясъка). Това показва, че избраният наклон е в „съзвучие“ със силата на водата и спомага за отмиването на пясъка;
д) От време на време следете движението на златинките, които вече са се хванали в гумата – ако установите, че се движат към по-долните квадратчета доста бързо – или наклонът е голям, или водата е много силна. Регулирайте! Нормално е златинките да остават там, където са попаднали ^ още в самото начало;
е) Въпреки доброто настройване на системата, не и имайте абсолютно доверие – ако установите, че златинките – са се увеличили много, прекратете работата за няколко минути, спрете водата, извадете гумата от улея и внимателно я промийте. Сложете отново гумата, пуснете водата и продължете работа;
ж) Наличието на златинки в квадратчетата на гумата е достатъчно доказателство, че насипът е добър, работата върви добре и не е необходимо да промивате с гаванка – това само ще ви отнеме време;
з) Редовно изхвърляйте назад или встрани насъбралия се извън улеите или златарското корито пясък – водата от улеите трябва да излиза като от водопад, заедно с пясъка и камъчетата, а последната преграда на коритото в системата да прави водопаден ефект;
и) Установете такъв ритъм на работа, който да не задръства системата с пясък и камъни. Не бързайте да хвърлите нова лопата насип в икономайзера, преди да привърши промиването на поставения в него материал:
й) Не пипайте с ръка квадрат четата на гумата, където са застанали златинките – неволно създавате водопаден, изхвърлящ златинките, ефект;
к) Не спирайте водата, като стискате маркуча или запушвате с длан тръбата на икономайзера – това може да доведе до спукване на маркуча;
л) Спирайте от време на време, за да се прочистят напълно квадратчетата от пясъка и да видите увеличил ли се е броят на златинките. Те са повече, отколкото сте ги преброили;
м) И при проби с гаванката не вземайте златинките – отмийте ги в специален съд. Гаванката дръжте на сенчесто място или дори във водата (празна, разбира се), но никога на слънце – изсъхва и ще се пропука, а може и неволно да я настъпите и счупите. Не я подхвърляйте! Не чукайте с лопатата по нея!;
н) Преди да изхвърлите промития вече материал от икономайзера, добре го разбъркайте с ръце или с лопата, за да може водата да отмие баластрата;
п) Калните насипи и камъните от тях измивайте добре с ръце;
р) Не позволявайте водата, влизаща от икономайзера в улеите, да „бие“ на една страна – тя трябва да тече по цялото дъно на улея равномерно;
с) Ако преградите в коритото ви се задръстват бързо с пясък, не сте намерили точния наклон на коритото, или то има недостатък в конструкцията си – най-често срещаният е заковаването на преградите много близко една до друга;
т) Първата преграда в коритото откъм идващата вода (началото на коритото) трябва да бъде поставена на около 15 см от външния борд, на който ляга улеят;
у) Преградите в коритото не трябва да бъдат повече от 6-7, да не са по-високи от 2-2,5 см и да са на разстояние една от друга не по-малко от 10 см;
ф) Най-ефективни решетки за икономайзера и коритото са тези с правоъгълни и квадратни отвори, след тях идват кръглите;
х) Работете винаги срещу течението, за да отнася водата пясъка зад вас, в отработения вече участък. Не хвърляйте извадените камъни или ялов насип върху неработен участък;
ц) Разпъването на маркуча става преди да бъде включен в системата, без вода;
ч) Не прекарвайте маркуча върху остри камъчета, тръни и бодли – ще се появят дупки и ще пропуска вода. При наклона по насипа(странични) подлагайте на два-три сантиметра от маркуча обли камъни, за да предотвратите свлича¬нето и увиването му; ,
ш) За свързване на отделни парчета от маркуча, с цел увеличаване на дължината му, предварително си пригответе пластмасови снадки. Същата работа могат да свършат и 15- 20-сантиметрови парчета от гумен маркуч с отвор, приблизително равен на този на найлоновия;
щ) Най-лесно ще привържете снадките към маркуча не с тел или канап, а с предварително подготвени ластици, изрязани от вътрешна автомобилна гума;
ь) Пазете маркуча от преминаващи машини и животни;
ъ) След работа измивайте инструментите, улеите, системата;
ю) Подреждайте инструментите и съоръженията в багажника на колата така. че лесно да намирате необходимите неща, да уплътните пространството и да се предпазите от „песента“ им по време на пътуването:
я) В свободното си време ремонтирайте повредените инструменти, отстранявайте забелязаните технически недостатъци. усъвършенствайте техниката. Смазвайте резбата на болтовете и гайките по икономайзера. Това ще ви спести много полезно време, ще прибави още някоя златинка във ваш плюс.
И така – изредихме цялата родна азбука, за да ви предложим важни съвети, изведени от практиката. Пожелавам успех и много добри показани резултати при начина и по време на самото промиване. Не забравяйте че това все пак е едно прекрасно хоби сред природата и то трябва да ви носи удоволствие , а не обратното. Посещавайте съборите и мероприятията на Българската асоциация на търсачите на самородно (БАТСЗМ) злато където ще се запознаете с много колеги и колежки, а също така ще видите и различни техники за промиване и търсене на самородно злато. Не забравяйте че все пак говорим за хоби, и то трябва да ви доставя удоволствие ,а не умора.

улей за промиване на самородно злато
улей за злато със стелки Клондайк
драга за промиване на злато

4 thoughts on “Промиване на злато-начини и техники за да има по добри резултати”

  1. Много интересна и изчерпателна статия за търсенето на самородно злато, но аз имам един прост въпрос: ако ходя с леген и вземам проби колко златинки трябва да имам в легена за да си заслужава да работя?

  2. Преди два дни в с.Рибарица собственика на хотел Риц-М Христо ми подхвърли, че в една от реките там се намира златце.За жалост в последният момент направих проби от естествени капани на скалите в рекичката – събра се около 0.1 гр златинки имаше много микронки светещи и това от 6 легенчета материал събран с малка лопатка ако имах вакумна помпа сигурно резултата щеше да е по-добър.В една от пробите имаше две люспички по около 1.2 мм със сребърен огледален блясък.Въпросът ми Кирил,възможно ли е това да е платина?Поздрави от мен!

    1. Възможностите са две или да бъде платина или самородно сребро. Трябва да се направи анализ на апаратурата която имаме и колегата носи на големите събори. Следващия такъв ще бъде на 1 септември на Старозагорските бани.

Вашият коментар