владетели, с чиито имена се свързват някой монетосечения

Сподели
Монета от Аполония тетраобол

Това е един кратък списък на владетели, архонти и консули, с чиито имена се свързват някой монетосечения на територията на днешна България, където често се намират под формата на колективни находки или единични такива.Това може да  е  една полезна статия,  за всички занимаващи се с хобито история и археология, както и за колегите интересуващисе от нумизматика.

ЛИДИЙСКО ЦАРСТВО

Монета от Лидия

Лидийското царство което е съществувало в древността обхваща обширни територии в Мала Азия. Сведения за него има от XII в. пр. н. е. При царуването на цар Крез територията нараства значително. След походите на Александър Македонски е включено в състава на Селевидската държава, после към Пергам, а в 133 г. пр. н.е. става част от Римските провинции в Мала Азия. Това са  царете със собствено монетосечене през този период .

685-652 – Гигес

652-605 – Ардис

605-560 – Алиат

560-546 – Крез

АХЕМЕНИДИ

Монета от Ахеменди

Ахеменидите са царска династия на персийската държава по името Ахемен. Негов потомък Кир II (558-530), който основал огромната империя, включваща  Мидия, Лидия, гръцките Малойзийски градове, части от Тракия и Македония, както  и други райони на Азия. Монети на Ахеменидите участват в тукашната парична циркулационна среда. Това са царете със собствено монетосечене.

700-675 – Ахемен

675-640-Чишпиш

640-600-Кир I

600-559-Камбиз I

559-530-Кир/в Иран/

522-521 Дарий I

423-404-Дарий II

363-331-Дарий III

ТРАКИЯ

Тракийска монета

Тракия обхваща обширна територия, в която влизат днешните Български земи. След XIII в.пр.н.е.  тя е стеснена. Населява се от различни племенни обединения. В 342 г.пр.н.е. Филип II я покорява, а от 323 до 281 г.пр.н.е. е под управлението на Лизимах. Най значителното държавно обединение в историята на Тракия е по времето на  Одриското царство. В I в.пр.н.е. упадък завладява траките и век по- късно земите са включени в състава на Римската империя.

Създава едно от най-ранните монетосечения в исторически аспект. Монети пускат племенни и държавни обединения. В периода на римското владичество тринадесет града секат колониални бронзови монети. Общо петнадесет града от днешните български земи секат монети в античността.

Тракийски племена със собствено монетосечение.

VI-V   в. пр. н. е. – Дерони

VI-V   в. пр. н. е. -Тинтени

VI-V   в. пр. н. е.-Орески

VI-V  в. пр. н. е.- Анонимни тракийски племена

Тракийски владетели

475-465-Гета, цар на едоните

475-465-Мозес

445—435-Спарадок

394-387-Севт II

387-383-Хебризелм

383-359-Котис I

359-351-Аматок II

351-347-Терес II

356-352-Кетрипор

359-346-Керсоблеп

340-316-Патрай

320-310-Севт III

281-279-Спарток

277-260-Скосток

270-245-Адей

171-167-Котис

48-42-Садала, Рескупор

10г.пр.н.е. до 12г.от н.е.- Реметалк I , Реметалк II, Реметалк III

МАКЕДОНИЯ

Македонска монета

Държавно обединения на Балканския полуостров. Столица-Ег,а от края на V в.пр.н.е. Пела. Македонските монети са широко застъпени в находките по нашите земи.

450-413-Пердика II

413-399-Архелай

399-396-Орест

396-393-Аероп

393-392-Аминта II, Павзаний II

370-365-Александър II, Птоломей

365-359-Пердика III

359-336- Филип II

336-323- Александър III Велики /Македонски/

КЕЛТИ

Келтска монета

През 279/278 г.пр.н.е келтите проникват отвъд Хемус. Племето галати създава царство със столица Тиле. Обхваща района между Енос, Византион, Бургаски залив и р. Тунджа. През 212/211 г.пр.н.е. Келското царство е разсипано от траките и то престава да съществува. Последният от владетелите – Кавар, започва да сече монети.

219-211-Кавар

СКИТИ

Скитска монета

Скития от VII-II в. пр. н. е. обхваща териториите между устията на р. Дунав и р. Дон, степите на полуостров Крим и райони от Северното Черноморие. Скитското царство възникна някъде около IV в. пр. н. е. Сарматите унищожават скитското държавно обединение. Общуването с Тракия довежда до възприемането на нейните художествени традиции. Скитското разселение е засвидетелствувано в земите на Добруджа.Това са тукашните владетели които секат собствени монети и се отнася към Третата четвърт на II в. пр. н. е. – началото на I в. пр. н. е.

Канит

Тануза

Акроза

Хараси

Сариакос

Елас

Всички права на интелектуална собственост върху тази статия  са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.