Списък на владетели, архонти и консули, с чиито имена се свързват някой монетосечения

Споделете страницата!

 

Eто ви един кратък списък на владетели, архонти и консули, с чиито имена се свързват някой монетосечения на територията на днешна България, където често се намират под формата на колективни находки или единични такива. Една полезна статия, както за всички занимаващи се с история и археология, така и за колегите нумизмати.

ЛИДИЙСКО ЦАРСТВО

монета от лидия

Лидийското царство обхваща територии в Мала Азия. Сведения за него има от XII в. пр. н. е. При Крез територията нараства значително. След походите на Александър Македонски е включено в състава на Селевидската държава, после към Пергам, а в 133 г. пр. н.е. става част от Римските провинции в Мала Азия. Това са царете със собствено монетосечене.

685-652 – Гигес

652-605 – Ардис

605-560 – Алиат

560-546 – Крез

АХЕМЕНИДИ

монета от ахеменди

Ахеменидите са царска династия на персийската държава по името Ахемен. Негов потомък Кир II (558-530),основал огромната империя, включваща  Мидия, Лидия, гръцките малойзийски градове, части от Тракия и македония, както  и други райони на Азия. Монети на Ахеменидите участват в тукашната парична циркулационна среда.

700-675 – Ахемен

675-640-Чишпиш

640-600-Кир I

600-559-Камбиз I

559-530-Кир/в Иран/

522-521 Дарий I

423-404-Дарий II

363-331-Дарий III

ТРАКИЯ

тракийска монета

Тракия обхваща обширна територия, в която влизат днешните български земи. След XIII в.пр.н.е. е стеснена. Населява се от различни племенни обединения. В 342 г.пр.н.е. Филип II я покорява, а от 323 до 281 г.пр.н.е. е под управлението на Лизимах. Най значителното държавно обединение в историята на Тракия е Одриското царство. В I в.пр.н.е. упадък завладява траките и век по- късно земите са включени в състава на Римската империя.

Създава едно от най-ранните монетосечения в исторически аспект. Монети пускат племенни и държавни обединения. В периода на римското владичество тринадесет града секат колониални бронзови монети. Общо петнадесет града от днешните български земи секат монети в античността.

Тракийски племена със собствено монетосечение.

VI-V   в. пр. н. е. – Дерони

VI-V   в. пр. н. е. -Тинтени

VI-V   в. пр. н. е.-Орески

VI-V  в. пр. н. е.- Анонимни тракийски племена

Тракийски владетели

475-465-Гета, цар на едоните

475-465-Мозес

445—435-Спарадок

394-387-Севт II

387-383-Хебризелм

383-359-Котис I

359-351-Аматок II

351-347-Терес II

356-352-Кетрипор

359-346-Керсоблеп

340-316-Патрай

320-310-Севт III

281-279-Спарток

277-260-Скосток

270-245-Адей

171-167-Котис

48-42-Садала, Рескупор

10г.пр.н.е. до 12г.от н.е.- Реметалк I , Реметалк II, Реметалк III

МАКЕДОНИЯ

македонска монета

Държавно обединения на Балканския полуостров. Столица-Ег,а от края на V в.пр.н.е. Пела. Македонските монети са широко застъпени в находките по нашите земи.

450-413-Пердика II

413-399-Архелай

399-396-Орест

396-393-Аероп

393-392-Аминта II, Павзаний II

370-365-Александър II, Птоломей

365-359-Пердика III

359-336- Филип II

336-323- Александър III Велики /Македонски/

КЕЛТИ

келтска монета

През 279/278 г.пр.н.е келтите проникват отвъд Хемус. Племето галати създава царство със столица Тиле. Обхваща района между Енос, Византион, Бургаски залив и р. Тунджа. През 212/211 г.пр.н.е. Келското царство е разсипано от траките и то престава да съществува. Последният от владетелите – Кавар, започва да сече монети.

219-211-Кавар

Вашият коментар