Архив за етитет: готи

ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ГОТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ІV – ІХ ВЕК

 1604.jpg

Археологическите открития от готите по българските земи, като тези в Нове, край Свищов (столицата на краля на вестготите Аларих, по-късно столица и на краля на остготите Теодорих), винаги ще напомнят въпроса за населението, обитавало земите на юг от р. Дунав преди официалното им присъединяване към българската държава през 680/681 г.
В това разнородно население, значително присъствие заемат готите, като според много автори те имат място и в етногенезиса на нас – съвременните българи.
Присъствие на старогерманския народ готи, може да се свърже с цялата днешна българска територия, включително и с територията на БЮРМакедония.
Най-силно, най-знаково е това присъствие обаче в Северна България.
Продължете да четете ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ГОТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ІV – ІХ ВЕК