Архив за етитет: гробници-траки

Тракийски гробници

 

Историческите извори свидетелстват, че предците на траките заселват земите на днешна България преди повече от 100 хиляди години – в края на ранната старокаменна епоха. Обитателите на нашите земи през новокаменната (VІ – V хил. пр. Хр.), каменно- медната (ІV хил. пр. Хр.) и ранната бронзова епоха (края на ІV- ІІІ хил. пр. Хр.) създават внушителни паметници на културата- орнаментирана керамика, модели на жилища и храмове, накити и култови фигури. Тракийският народ и неговото богато културно – историческо наследство дават основание Балканите, и по-конкретно нашите земи, да се определят за люлка на европейската и световна праисторическа цивилизация.
Продължете да четете Тракийски гробници