Архив за етитет: история-българия

Премеждията на една българска принцеса – Елена Асенина

 Латинска империя

През Средновековието, когато дипломатичните средства са далеч по-оскъдни от днес, войните са ежедневие. Те се водят за власт и престиж, за земи и влияние. Не че дипломацията е отричана, но грубата и примитивна сила е по-близка до средновековните владетели. Не и при един български цар – цар Иван Асен II (1218-1241). Неслучайно неговият период на управление е определян от някои като Златен век на Второто българско царство.
Продължете да четете Премеждията на една българска принцеса – Елена Асенина

Колко ценни са трите сребърни фигурки, заловени при “Връшка чука”?

 

 Дупчиците са в косата. 

И още един важен детайл: езикът е златенДали наистина струват милион и ще влезе ли някой в затвора заради тях, ще се изясни в съда. Лошото е, че музейната гилдия трудно ще си изчисти репутацията.

Най-интересното съкровище в НИМ още не може да се види зад витрина. Пази се под ключ в една от касите на музея – не само защото опитаха да го изнесат зад граница, а и защото не е доказано дали съдържа ментета. Оценките на специалистите за него варират от 2751 лева до малко над милион.
Продължете да четете Колко ценни са трите сребърни фигурки, заловени при “Връшка чука”?

Цар Иван Асен II (1218—1241 г.)

 

Балканският полуостров през първата четвърт на XIII в.

През времето на късото царуване на Борила създадената от Асеня I и Калояна могъща българска държава била сведена до положението на второстепенна сила в полуострова. Срещу това Латинската империя въпреки многобройните си неприятели успяла да се съвземе от удара, който българите й бяха нанесли при Одрин. Освен цяла Тракия тя е владеела още и цялата Южна Македония, а свръх това Тесалия, Южна Гърция и Пелопонес. Под върховенството на нейния император се намирали също завзетите от венецианците острови из Егея, Средиземно море и южната част на Адриатика. Продължете да четете Цар Иван Асен II (1218—1241 г.)

Княз Борис I

images.jpgОценявайки личността и историческото дело на хан(княз) Борис-Михаил трябва да се подчертае, че той е един от най-великите владетели на Средновековна България, проявил се като голям държавник, дипломат и далновиден политик.Княз Борис І поема управлението през 852г.на една огромна по територия държава, населена с разнородно по етнически състав население, сред което като маса доминирали славяните, а като фактор в държавно-политическия живот на българите. Продължаващият българо-византийски конфликт е уреден през 856г., когато по силата на сключения договор Византийската империя признава българските завоевания на Балканския полуостров.Сложно е положението по Северозападните граници, където Българското ханство продължава да отстоява своите позиции в Трансилвания, Панония и Средни Дунав в конфликти и сложни политически комбинации с Немското кралство, Великоморавия и други славянски княжества.Борис І управлява до 889г., когато поради тежка болест след 36 годишно управление доброволно се оттегля от престола и се замонашва. Но и в манастира той не престава да се интересува и да проявява активност спрямо управлението на държавата. До смъртта си на два пъти неговите действия се оказват решаващи за определяне на тенденциите и хода на историческото развитие. Продължете да четете Княз Борис I