Архив за етитет: история-рим

Константин Велики и Христовата църква. Въведение-IIчаст.

Към средата на III в. Църквата се е разраснала дотолкова, че вече се явява твърде влиятелна организация. Отдавна е отминало времето на малките религиозни общини. Вече няма град или село, в което да няма християни. Имперските власти започват да гледат твърде сериозно на този проблем. Действията на Църквата се тълкуват като опит да се установи държава в държавата и подкопаване на имперското единство.
Продължете да четете Константин Велики и Христовата църква. Въведение-IIчаст.

Втората Дакийска война на Траян /105 – 106 г./

 

На Децебал бил нанесен тежък, но не и смъртоносен удар. Веднага след сключването на мира, той започнал нова подготовка за продължението на войната. Опитал се да поправи разрушените крепости и да формира нова армия. Той подновил приема на дезертьори и отново сключил антиримска коалиция с околните племена, като даже се опитал да привлече за съюзници партите. За тази цел за преговори с партския цар Пакор бил изпратен Калидром – бившият роб на Лаберий Максим, пленен от роксоланите през 101 – 102 г. Обаче партите заети с решаването на вътрешните си проблеми и не оказали помощ на даките.
Продължете да четете Втората Дакийска война на Траян /105 – 106 г./

РИМСКАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ ПЬРВОТО СТОЛЕТИЕ ОТ НОВАТА ЕРА /30г.-96г./. ПРИНЦИПАТ НА ОКТАВИАН АВГУСТ

250px-statue-augustus.jpg

Историята на древния Рим изучава възникването, развитието и упадъка на робовладелското общество отначало върху територията на Апенинския полуостров, а от IІв.пр.н.е и в страните от цялото Средиземноморие. Със социално-икономическите отношения е свързана периодизацията на политическата история на римската държава. Епохата на ранноробовладелските отношения съвпада с края на така наречения царски период/VІв.пр.н.е/ и ранната римска република/V-ІІІв.пр.н.е/. Първият период на класическото робство/ІІ-Ів. пр.н.е/ съвпада с епохата на късната република и гражданските войни. Вторият период-І-ІІв. от н.е, е периодът на ранната империя,или така наречения принципат. ІІІв.от н.е. епоха на политическа криза и на обща криза в робовладелския начин на производство. Периодът ІV-Vв. в историята на римската държава се смята за период на домината, когато се усилва властта на имератора.
Извори за историята на древния Рим са паметници на материалната култура, древни писмени паметници и литературни паметници. Паметници на материалната култура на римляните първоначално са открити по долното течение на р.Тибър. Там са намерени и паметници на други племена населявали Апенинския полуостров и крайбрежието на Средиземно море. Продължете да четете РИМСКАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ ПЬРВОТО СТОЛЕТИЕ ОТ НОВАТА ЕРА /30г.-96г./. ПРИНЦИПАТ НА ОКТАВИАН АВГУСТ