Архив за етитет: Критска култура

Критска култура

 17582.jpg

Цикладската и еладската култура преминават по-неотличимо в
микенската цивилизация, която израства върху тях. Докато Крит е обособено
пространство, естествено отделено от образуващия се гръцки свят. Това е причина
отношението между образец и заемка от Крит към Микена да бъде по-наблюдаемо.
Разцветът на критската (минойската) цивилизация се ограничава в епохата на
средния бронз. Изглежда, върху население от типа на лелегите и пеласгите във
втората половина на третото хилядолетие пр. н. е. на Крит се заселват индоевропейци.

След тяхното заселване се развиват критските дворцови центрове,
известни от средноминойския период, започващ към 2000 г. пр. н. е. Кнос, Фес и
Малия са вероятно столици на самостоятелни царства, включващи малки селски
общини. Докато в предишния период се изпитват повече влияния от север, от
еладския свят, сега погледът се ориентира на юг – критяните заемат навярно то
Египет своето писмо, някои елементи в архитектурата и сами стават известни там с
керамиката и дори с името си. Продължете да четете Критска култура