Архив за етитет: култ

КУЛТ И ВСЕКИДНЕВИЕ

 product_image.jpg

Русенските археолози през 2009 година са проучили единствен по рода си в България култов комплекс от каменно-медната епоха.

Комплексът се намира в селищната могила „Кошарна“ в местността „Кайнак дере“, близо до село Кошарна, съобщи директорът на Регионалния исторически музей в Русе д-р Николай Ненов, цитиран от БТА.

От могилата са изследвани четири жилищни пласта, материалите от които принадлежат към късната каменно-медна епоха (4450 – 4300 г. пр. Хр.). Днес в историческия музей в Русе се открива изложба „Култ и всекидневие. Проучване 2003-2009 г.“ , чрез която се прави отчет на археологическите открития в Русенския район през изминалите година.

Освен селищната могила „Кошарна“, изследвания край Русе са правени в античния кастел Тримамиум, късноантичната крепост при село Сваленик, както и на кастела Сексагинта Приста и средновековната крепост Червен.

В малката късноантична крепост „Калето“ на 3 км от с. Сваленик са открити две монетни съкровища, чиито монети са останали скрити под земята цели шестнайсет века – готите опожарявали крепостите и отвеждали в робство пленените.

https://images.google.bg

product_image1.jpg

ЕДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КУЛТА КЪМ ПАНТЕИТЕ

 new.jpg

Предмет на настоящето съобщение е бронзова статуетка от експозицията на Великотърновския музей.Тя представлява изключително интересен паметник на култа към Пантеите и насочва вниманието ни към онези странни божества, чиито култ не е бил твърде разпространен и чиито пластични изображения са сравнително редки. Преди да премина към описание на самата статуетка, ще се спра съвсем накратко на култа към Пантеите, известен ни само от ограничен брой епиграфски и фигурални паметнициБоговете на паганизма са притежавали необикновена способност, щом някой местен култ им придаде първостепенно значение, да подчиняват и другите божества и да съсредоточават в себе си техните функции.Така, податлива на безкрайно разширяване, тяхната сила клоняла да стане универсална. Тази трансформация на полетеизма се засилва особено много през елинистическата епоха, когато източните култове, чиято същност е чисто неопределена и многообразна, са отъждествявани едновременно с повечето от старите обитатели на Олимп. Продължете да четете ЕДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КУЛТА КЪМ ПАНТЕИТЕ