Архив за етитет: мадара

Мадарския конник е изображение на бог Митра

 madara_1.jpg

Релефа на т.нар. Мадарски конник се намира в центъра на значителен култов комплекс в който най-значимо присъствуват следи от древните българи, .Мястото е известно като Мадара.Съществуват различни обяснения
за семантика на названието Мадара.Някои езиковеди го превеждат като „герой, храбрец“. Други приемат, че името Мадара произлиза от гръцката дума Μαδαρος-гол, необрасъл.Така звучи и думата майка на английски.
Съществуват различни обяснения за скалния релеф които главно се свеждат до : тракийски конник, ловуващ конник-ловна сцена,тържествуващ владетел – Крум,прабългарски бог.Дано се намери и езиковед който да обясни и семнатично произхода на Мадара от обяснението което ще предложа по-надолу. Продължете да четете Мадарския конник е изображение на бог Митра