Архив за етитет: месамбрия-нумизматика

МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА НА МЕСАМБРИЯ

 

Сребърното, златното и бронзовото монетосечения на Месамбрия са 
толкова интензивни, че продукцията на нито един понтийски град не
може да се сравни с тях. В някои отношения градът на тракийския
легендарен цар Мелсас превъзхожда дори метрополиите си
Бизантион и Калхедон, които се намират на входа на Босфора откъм
страната на Мраморно море (някогашната Пропонтида). Продължете да четете МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА НА МЕСАМБРИЯ