Архив за етитет: могилни некрополи

МОГИЛНИТЕ НЕКРОПОЛИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

 534_41.jpg

ГЕОРГИ НЕХРИЗОВ
Надгробната могила е най-трайния и най-характерния елемент в тракийската погребална практика [1]. Разпространението на могилните некрополи в обитаваните от траките земи обаче не е равномерно . Красноречив пример за това е Източнородопската област – един естествено обособен ареал със специфични културни характеристики.

Статистическият анализ на регистрираните и проучените досега могилни некрополи в Източните Родопи дава основания да се очертаят приблизителните граници на три района, отличаващи се по степента на наситеност с надгробни могили и хронологическите рамки на използването им.

Първият район обхваща северните и източните части на Източнородопската област. За разлика от Западните Родопи, чиито северни склонове се спускат стръмно към Горнотракийската низина, източните дялове на планината се разстилат на север в ниски ридове, достигайки почти до р. Марица. Този район, известен под обединяващото название Хасковска хълмиста област, представлява силно нахълмено предпланинско стъпало с наклон на изток. Тук продълговатите плоски ридове се редуват с широки плодородни долини . Подобна е географската характеристика и на най-източните части на планината.
Продължете да четете МОГИЛНИТЕ НЕКРОПОЛИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

Древнотракийски могилни некрополи

 534_41.jpg

Траките са народ, който прилага своята култура и господство върху територията на Балканите и не само там. Те са номадски народ, който води полуоседнал живот. Те се характеризират като скотовъдци, сащо така били добри в занаятите като металообработване, дървообработване, кожарство, гранчарство и др. Първи достоверни данни за този народ датират от Омирово време. В поетическия свят на Омир Тракия е “коневъдна, тлъстопочвена” страна, “майка на овци”. Траките са смели, силни хора – “копиеборци” и “колесничари”. Картината, която ни разкрива народния епос, представя тракийското общество оглавявано от царе.
За всичко това получаваме сведения и от намерените вещи при археологическите разкопки на редица селищни комплекси, както и могилните некрополи.
Траките са народ, за който от значителна степен било изграждането на “дом” за покойника. Те отделяли много време и усилия в изграждането на могилни некрополи.
Гробничната архитектура от ранножелязната епоха в Тракия е представена предимно от скалните гробници и доломените, които се определят като представители на мегалитната култура. Продължете да четете Древнотракийски могилни некрополи