Архив за етитет: монети-виена

Митко Станков: Моята колекция беше като от пещерата на Али Баба; ЦСБОП ме изпроводиха за Виена

 mit_stan_09-1.jpg

Продължeние: Искам си от държавата 50 млн. долара за колекцията, както я оцени Божидар Димитров

– От думите ви излиза, че можете да осъдите държавата в Страсбург и да поискате милиони обезщетение за задържаната ви колекция?

– Да , ако държавата не ми върне собствеността. А обезщетението за пропуснатите по нейна вина ползи би било справедливо. Мога да се обърна към съда в Страсбург, едва когато се изчерпят националните правни средства. Първо трябва да получа документ, че делото е прекратено. Официално трябва да го получа. Там трябва да е фиксирано и какво става с иззетите по делото ценности, документи и други вещи. Ако не ми ги връщат, тогава трябва да бъдат посочени правни основания за това. След това бих могъл да обжалвам решението. Ако отново не се реши в мой интерес, обръщам се към Страсбург. Аз имам копие от прокурорското постановление, до което успях да достигна. То гласи (отново чете): „Прокурорско постановление от 8 февруари 2002 г. на Софийска районна прокуратура… накратко съдържанието – прокурорът изрежда текстовете, по които съм бил обвинен и заключава: „Предвид гореизложеното, считам че наказателното производство, водено срещу обвиняемия Станков, следва да бъде прекратено по всички пунктове на обвинението… Постанових: Прекратявам наказателното производство по следствено дело …. и т. н. … Отменям наложения запор и възбрана с постановление… Разпореждам: На Митко Станков да бъдат върнати вещите, иззети с протоколи….“. Изреждат се абсолютно всички протоколи за обиски и изземване, както и протоколи за доброволно предаване. Продължете да четете Митко Станков: Моята колекция беше като от пещерата на Али Баба; ЦСБОП ме изпроводиха за Виена