Архив за етитет: монети-нумизматика-археология

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА МЕДНИ И СРЕБЪРНИ СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МОНЕТИ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО.

 01 - Копие.jpg

Хронологично класифициране

Античност(от латински) antiquitas – древност е времето от 7 век преди Христа до 4 век след Христа. Това е период на големи постижения на човешката цивилизация – на Тракийската, Древногръцката и Римската култура.Средновековието обхваща периода от 5 до 17 век. Това е времето на Великото преселение на народите. През Средновековието се формират християнската и ислямската култури.Монетата е метален паричен знак. Това е парче метал, със строго определена форма, тегло, проба и номинал, което има функцията на официално узаконено средство за обращение и разплащане.На фиг.1 е показана една от първите използвани
Продължете да четете СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА МЕДНИ И СРЕБЪРНИ СПЛАВИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МОНЕТИ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО.