Архив за етитет: Монети от крепостта Ряховец

Монети от крепостта Ряховец

moneti.gif

Между богатия и разнообразен археологически материал, открит по време на системните разкопки в ражона на крепостта Ряховец (1985 – 1988) и предшестващите ги теренни проучвания в предходните години, бе намерен и изобилен нумизматичен материал.

Анализирайки по периоди монетните емисии, намерени в крепостта още в самото начало става ясно, че макар и разнообразни по вид, хронология и номинали те биха могли условно да се разделят вътрешно на две основни групи.

Първата, която е значително по малобройна, обхваща всички антични монети, сечени в периода II век преди новата ера до последните десетилетия на VI от новата ера. Най – ранните монети в тази група са бронзови екземпляри, върху ядрото на които са представени стилизирани изображения на подобие на монетите на Филип II. До момента са открити три екземпляра, които се явяват най – ранни монети, открити в района на крепостта при археологически разкопки.
Продължете да четете Монети от крепостта Ряховец