Архив за етитет: одриско царство

Тракийски царски резиденции, тържища, храмове и сакрални територии проучват археолозите върху земите на Одриското царство

d52ca7f26ba5e839475f194532cec7b3.JPG

Тракийски царски резиденции, тържища, храмове и сакрални територии проучват археолозите върху земите на Одриското царство. В интервю за Агенция “Фокус” н.с. І ст. Иван Христов заяви, че районът на билото на Същинска Средна гора от връх Фенера до връх Орела маркира една територия, която се оказва вътрешна за Одриското царство. „Ядрото на Одриското царство се разпростира на север от Същинска Средна гора в днешната Стрямска долина, старото Гьопса или долината около Карлово и Сопот, и същевременно – районът около Старосел до към Панагюрище, е една вътрешна част на Одриското царство. Не случайно едни от най-значимите монументални паметници от пределинистическия период, на границата на класическата и елинистическата епоха, са концентрирани именно в този район – района на Старосел до Панагюрище”, каза той.
Продължете да четете Тракийски царски резиденции, тържища, храмове и сакрални територии проучват археолозите върху земите на Одриското царство

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОДРИСКОТО ЦАРСТВО

Одрисите и проблемът за създаване на държавата. Терес – създател на тракийското царство. Южна, гръцка и тракийска Тракия. Политическо устройство на Одриското царство.

Одрисите били едно от най-големите и най-силни племена сред траките. Военнополитическите им възможности били значителни, затова персите по време на похода си срещу скитите, през 513 г. пр.н.е., само ги предупредили символично, че ще превърнат страната им в каменни погребални могили или в развалини. Според Херодот, в “История”, ІV,  92,1:”Дарий достигнал друга река, която се наричала Артеск”, която тече през земята на одрисите. Като дошъл при нея, направил следното: показал едно място на войската си и заповядал  всеки войник, като мине от там, да хвърли камък. След като армията изпълнила това, оставил там големи хълмове от камъни и продължил с войската си по-нататък”. В това персийско съобщение смъртната заплаха била изразена с многобройността на войската на персите.
Използването на множествено число при посочването на скитите, траките, одрисите и други племена, без споменаването на владетели, е свидетелство за отсъствие на царска или владетелска държавна институция. Към началото на V в. пр.н.е. обществено-политическото развитие на одрисите било достатъчно високо – различията между бедните и богатите, между знатните и обикновените свободни хора били достатъчно ясно изразени, за да може да съществува без противоречия родовоплеменното общество. За това общество,  стоящо в началото на съзнателното човешко развитие, т.е. първобитно, било характерно отсъствието на класови, политически и имуществени противоречия, но те били даденост в края на родово-племенното общество. Само създаването на държавата, която признавала тези противоречия, можело да предотврати социалните сблъсъци и кризи. Продължете да четете СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОДРИСКОТО ЦАРСТВО