Архив за етитет: основи на археологията

ОСНОВИ НА АРХЕОЛОГИЯТА

 

Какво е археологията?

Историческа наука работеща с категорията време. За извличане на данни археологията използва веществени извори създадени от човека. Едни от най-важните извори за еволюцията на човека са неговите сечива, делящи се на два вида: сечиво от първи порядък-намерено в природата и използвано от човека без да го променя, при удар между два камъка се получава сечиво от втори порядък. Първото сечиво е на възраст 2 млн. г. Въз основа на намерените сечива от различни епохи може да се твърди, че развитието на човек зависи от работоспособността, креативността и труда му.
Археологията се занимава и с писмени паметници, но с такива върху камък, метал и т.н.
Може да се каже, че археологията и историята заедно възстановяват реалността на отдавна отминали времена ( конструират я).
Предметите от бита са едни от най точните източници на информация за епохата от, която са. Благодарение постиженията на науката археологията непрекъснато прави нови и по задълбочени анализи на откритите находки.
Какво е култура?
Продължете да четете ОСНОВИ НА АРХЕОЛОГИЯТА