Архив за етитет: Самородно Злато

Промиване на злато-начини и техники за да има по добри резултати

 

промито самородно злато

В тази статия ще опиша различните начини и техники при търсенето и промиването на самородно злато по коритата и руслата на реките и техните притоци. Надявам се да бъда полезен както на тепърва започналите да се занимават с това хоби, така и за другите колеги и колежки. По този начин ще се увеличи добива и няма да има пропуски при практикуването на това прекрасно хоби.
Продължете да четете Промиване на злато-начини и техники за да има по добри резултати

Земетресенията правят златните жили за един миг

златна жила в кварца

Промени в налягането предизвикват благородните метали да се образуват по всяко време на земната кора когато тя се движи.
Учените отдавна знаят, че вените/жилите/ на злато са образувани от минерални отлагания от горещи течности, протичащи през пукнатините дълбоко в земната кора.
Продължете да четете Земетресенията правят златните жили за един миг

Златото-металът на миналото?

640_3aeff8e9223880ddf1c84c09fad8d3b1

Няма крепост,която едно магаре,натоварено със злато,да не може да превземе-Филип II Македонски

Златото не познава своя откривател.Съвместното му съществуване с хората, се губи след рожденните дати на онази събития,за които Книгата на историята ни предлага само бели страници.
Продължете да четете Златото-металът на миналото?

Технологията на златодобива от разсипии находища

5-11mm.jpg

Г.Агрикола подробно е описал над 10 отличаващи се помежду си начини за добив на разсипно злато. Един оттях много прилича технологията, прилагана при разработване на златоносни разсипи по нашите земи през XVI в. Минавайки в 1547 г. през градчето Вира, намиращо се в долното течение на р.Марица, Пиер Белон съобщава: „Жителите на съседните до р.Хебрус (Марица) села имат обичай през лятото, когато тя е малка, да вадят големи купища пясък, защото знаят, че в него има малко количество златни зрънца. Продължете да четете Технологията на златодобива от разсипии находища

Търсене на речно злато

 

Преди да се пристъпи към промиването на златоносните наноси и извличане на златните частици, е необходимо да се определят местата с най-висока концентрация на злато. Най-надеждни са преките геоложки и геоморфоложки признаци при определяне потенциалната златоносност на разсипите. Въз основа на преките признаци се прави предварително опробване,което има напълно информативен характер и цели да покаже по принцип, дали има присъствие на злато. Ако се уловят златинки, по тяхната форма и размери може да се оцени продължителността им на пренасяне. Продължете да четете Търсене на речно злато

Практически наръчник на златотърсача.

50 ВАЖНИ СЪВЕТА-КОИТО ТРЯБВА ДА СПАЗВАТЕ.


В последно време темата за златотърсачеството в България бе широко експлоатирана в средствата за масово осведомяване, особено от вестниците и списанията. Но повечето от публикациите бяха дело на журналисти, дирещи поредната сензация, или от научни величия, които предлагаха своите теоретични разсъждения по проблема. Намериха се дори и самоуки или самообявили се екстрасенси, които „уточняваха“ тоновете (в хиляди и милиони) злато, лежащи тук-там из България, я имаше и такива, предлагащи на „обрулената“ ни държава да я превърнат в рай, ако…
„Блажени са верующите…“- пише в Библията и сигурно е така, но ние ще кажем – „Глупави са вярващите… на празно думци“, и още: ще спечелят вярващите в себе си, в разума си, в силите и желанието си да просперират. Защото успехът в живота никога не е бил плод на молитви, а на здрава, както казва българинът – яка работа. Така е и в нашия случай – вярвайте в здравия разум, в мишците си, защото ви чака яка работа.
Но безцелното прехвърляне на каквито и да е насипи няма да ви донесе успех, ако не сте запознати с някои от основните белези, по които ще определите има ли злато в реката, струва лиси физическия труд и другите разх оди (хра на, бензин, инструменти).
Предлагаме ви в най-синтезиран вид определени пос¬тановки, почиващи най-вече на практическия опит, за опреде¬ляне на златоносността, както и други технологични особености Продължете да четете Практически наръчник на златотърсача.