Архив за етитет: тракийски селища

Тракийски селища

5.jpg

Малки рекички с много завои и меандри – това са Ломските реки в Русенски окръг. Бели, Черни и Баниски Лом са известни преди всичко на живеещите в близост до тях. А откъде “Поломие”? Както “Подунавие” или “Придунавие”? Подобни наименования ще срещнем в литературата – географска и историческа. За населението всичко за тези места се изчерпва с “край Лома”, “пътят край Лома”, “селото край Лома” и т.н

Рекичките са малки, между скалите изглеждат по-живописни, но са си все рекички.

Някогашните обитатели на крайломските земи – траките – са били прагматични: освен вода те са търсили и друго, много важно за живота – защитата, а тя се е осигурявала чрез крепостите. Не всички селища са имали труднодостъпно местонахождение, но другите условия са били налице.

Тази вода, това живително средство, е привличало траките и край древната Янтра, назовавана Ятрус. Идвайки от планината, нейните води носят повече сила и енергия, особено през пролетта, когато започнат да се топят снеговете и тръгне пълноводието.

Тракийски селища е имало и в равнината – край Дунава и на места, отдалечени от него. На някои места – в близост едно до друго. Това показват тракийските селищни и надгробни могили. Много са те върху земите на днешния Русенски окръг. Надали някой би пресметнал числото на обитателите. Гетските племена, населявали земите северно от Хемус (Стара планина), вероятно са били многолюдни, макар че честите войни и набези от различни посоки, разорявали и унищожавали населението. По време на римското управление условията не способствали за пълноценно възпроизводство, но коренът си е корен – жилав е и трудно се изтръгва.
Продължете да четете Тракийски селища