Архив за етитет: траки-гробници

Тракийските гробници в България.

pic6.jpgгробници в България през епохатана мегалитните и скално-изсечени паметнициДревна Тракия, още от древността, благодарение на географското си положение, е в центъра на контакти със, към и от цялото Източно Средиземноморие до Апенинския полуостров, Кавказко Черноморския ареал, Карпато-Дунавския басейн и Централна Европа.Поради оскъдността на писмените и езикови данни Траките не могат да бъдат точно етнически определени. През първите столетия на ранната желязна епоха обаче, стабилизирането на етно-демографските състави е в ускорен ход, поради което от VI век пр. Христа може да се използва етно културното райониране на Европейската и Малоазийска Тракия.Основното културно-историческо пространство, (контактна зона , в която е разположено ядрото на тракийската етно културна общност и предполага културни взаимоотношения най-вече с Елада, Тракийска Мала Азия и с малоазийска Фригия. Тракийската културно историческа характеристика е представена в специфичен изворов материал, сред който най-представителни са мегалитните и скално-изсечените памет-ници, датирани между 16 и с век пр. н. ера. Продължете да четете Тракийските гробници в България.

Гробници или храмове са тракийските могили?


Какъв народ са траките?Какъв е бил техният светоглед,техните нрави,обичаи,бит и религия?Наистина ли са отдавали такова значение на смъртта и задгробния живот?Или напротив обичали са живота?Според школско научния ни светоглед например,тракийските могили не са нищо друго освен гробници.Нека да надникнем обаче в тези „гробници“ и да видим някои подробности. Траколозите смятат,че има няколко вида „гробници“.Първият вид са така наречените „долмени“, вторият -„кенотафи“-т.е. погребения без следи от трупополагане или трупоизгаряне и третият вид – „гробници-храмове“.От по-следните са Тракийската,Свещарската,Староселската и др.Тези „гробници-храмове“ са богато украсени с фрески и статуи.Докато при „кенотафи“-те това липсва.Да разгледаме стенописите във „гробниците-храмове“-те.Какво изобразяват те?Бойни сцени?Изпращане на владетеля или някой благороден трак от висшата аристокрация в отвъдното?А защо в „кенотафи“-те липсват украси?Преди да отговорим на тези въпроси,нека се върнем мислено назад във времето,в епохата,когато траките са били господари на Балканите.Според общоприетите схващания култът към Богинята-Майка е възникнал преди 10 000-7000 г.пр.Хр. по време на неолита.Това е епохата на матриархата.Доказателство за широкото разпостранение на този култ са многото намерени фигурки и скулптури на Боги-нята в териториите от Източна Европа до Месопотамия.Богинята-Майка е призовавана при ритуалите за плодородие,за осигуряване на богата реколта.Тези ритуали са продължили да съществуват чак до възникването на християнството.Но датировката 10 000 – 7000 г.пр.Хр.е подвеждаща и не е аргумент за начало на появата на култа към Богинята.Кога точно се е появил този култ?И има ли той почва по нашите земи?Къде са храмовете, в които са се осъществявали ритуалите,какво представляват,как изглеждат?Близо до мисълта е, че щом са посветени на жена и то богиня и щом жените са имали съществена роля при свещените ритуали,значи тези култови места трябва да напомнят нещо женствено.Или по-точно, да символизират плодородие и живот!И тъй като според официалната тракология могилите са гробници,нека ги погледнем под друг аспект.Ако разгледаме един „кенотаф“ под разрез точно под могилния насип,ще видим,че конструкцията му поразително прилича на…женска утроба!Всеки може да се убеди в тази теза чрез показаната горе вляво схема.Могилният насип над „кенотаф“-а съвсем очевидно символизира…бременност!Точно в такива „кенотафи“ ( смятани от траколозите за гробници) са се извършвали ритуалите в чест на Богинята Майка,като са и принясани дарове.Така може да се обясни липсата на следи от човешки погребения.Но кой е народът, построил тези първи храмове?Тъй като камъкът не може да се датира чрез радиовъглероден метод,трудно е да се определи възрастта на обектите. Предметите намерени вътре обаче са смятани за тракийски.Значи ли, че „кенотафи“-те са дело на траки?Няма все още убедителни доказателства.Но ако са тяхно дело, ще трябва да преосмислим тяхната религия,техния светоглед.Дали наистина траките са войнствен народ, както ни го представят траколозите?Отговор ще намерим в някои тракийски стенописи, оставени ни в „гробници-храмове“.Всъщност тези „гробници“ са по-усъвършенстван модел на „кенотафи“-те.В тях преобладават елементи от тракийското изкуство.Ако разгледаме техните фрески,ще видим,че липсват сцени на военна тематика.Сцените са предимно ловни или са изобразени мъже и жени от висшата аристокрация,които носят дарове на Богинята-Майка. И там култът към Богинята е налице.Любопитното е,че траките в специални случаи са правели животински,дори човешки жертвоприношения!И двата вида скелети са намирани в неестествени пози.Това говори за жертвени погребения,а не за култ към задгробен живот!Тази част от светогледа на траките все още не е проучена добре.Това разбира се не значи, че техните схващания за смъртта и задгробния живот са такива,каквито наблюдаваме например при египтяните. Иначе ако горепосочените обекти са гробници,защо в тях са изобразени такива „жизнерадостни“ сцени?И защо „погребват“ траки в обекти,символизиращи Богинята-Майка, плодородието и живота?Това,според мен,дава основание да подложим на съмнение общоприетата теза,че тракийските могили са гробници.Дава ни и една допълнителна представа за това,какви са били траките-миролюбиви,радвали са се на обилна реколта, богат улов,мир и просперитет.Фактът,че няма тракийски крепости по това време, а само храмове,говори,че просто не е имало военни конфликти или необходимост от война.Това явление се наблюдава ед
ва след експанзията на династията Македонски в нашите земи.

Гробница край с Долно Луково

Гробницата е изградена на нивото на древния терен и покрита с могилен насип с височина 4м. Гробното съдържание се състои от гробна камера с провоъгълен план и вход от юг, отворено на юг предверие и непокрит дрмос (коридор). Гробната камера е изградена от грижливо  оформени мраморни и варовикови блокове, съединени помежду си с железни скоби, залети с олово. Подът е застелен с мраморни плочи. Камерата е покрита с двукатно положени големи варовикови  блокове. Първият  ред на стените е от кубични мраморни квадри, в които е изсечена пластична украса на гробница. Във висок релеф се представени геометрични фигури – дискове, квадрати, правоъгълници, една петолъчна звезда, както и две реалистично изработени зооморфни изображения – конска глава и риба. Тези фигури заедно с полумесеца, изсечен на входа, образуват композиция със силно естетическо въздействие, която вероятно крие закодирана информация, свързана с погребалния култ.
Преддверието е изградено по същия начин като камерата, но само от варовикови блокове. Дромосът, със стени от ломени камъни на калова спойка, е запазен частично.


Стените на гробната камера и предверието са били покрити с цветна хоросанова щукатура (антична рецепта за покриване на стените, състояща се от вар, мраморна прах, восък и др.) – върху основен светлосин фон са поставени пояси и геометрични орнаменти в наситено червено, виолетово и тъмно синьо. Подът е бил покрит с розова замазка.
Гробницата е била ограбена още в древността. Голяма част от находката, както и части от човешки скелет, са открити разпилени в предверието и пред него. Находките включват каменно релефно изображение на конска глава, фрагменти от глеинени съдове, бронзови фибула и друго укашение, части от позлатен погребален венец, сребърна монета и керамична лампа. Пред предвериеро е погребан ездитен кон.
Традицията за извършване на многократни погребения в градени гробници под могиле насип и извършване на конски жертвоприношения е белег на тракийската аристокрация. Вгробницата при с.Долно Луково вероятно е погребан местен тракийски цар, чиито име и резиденция не се известни до момента.
Информацията е на ст.н.сътр. д-р Георги Нехризов от Националния археологически инсститут с музей при БАН, който е проучил този археологически обект.

Източник: https://www.ivaylovgrad.org/