Архив за етитет: траки-дерони

Племето дерони отсякло първите пари по нашите земи.

 

По средиземноморските пазари много се тачели монетите от Кабиле.

Тракийски образци са намерени чак до коритото на р. Тигър.

Първите монети, отсечени по българските земи са дело на траките и датират от V в. пр.н.е. Тогава все още в древна Тракия не са се образували държавици, а тя е населявана от отделни племена. През този период е възникнало т. нар. тракийско племенно монетосечене.
Чрез емитирането на монети се идентифицира властта на съответния владетел, което е било от голямо значение особено, ако тя е оспорвана от някой негов конкурент. Ето защо са налице много примери в историята на много страни за владетели, които непосредствено след интронизацията им започват да емитират парични емисиси със собствения си лик върху тях, а впоследствие правят промени в законодателството (чрез декрети или чрез закони, приемани от парламента, ако такъв има в държавата им), започват строителство на големи обекти и започват да водят дипломатически преговори или военни действия. Парите са и най-устойчивия паметник, от които е възможно нашите съвременници да узнаят повече за историята и битието на много народи, които не са имали писменост. Един от тези народи са траките, от които писмени сведения има единствено в трудовете на гръцките историци, както и на някои предмети, намерени от археолозите (надписите върху тях са на гръцки език).
Продължете да четете Племето дерони отсякло първите пари по нашите земи.