Архив за етитет: тракология

Запазете Центъра по Тракология “Проф. А. Фол”

До
Министъра на образованието, младежта и науката на Република България
доц. д.и.н. Сергей Игнатов

П О Д П И С К А
в защита самостоятелността на Центъра по тракология „Професор Александър Фол”

Уважаеми господин Министър,

Чрез онлайн петиция и чрез мрежата Фейсбук се обръщаме към Вас с молба да направите всичко възможно да запазите Центъра по тракология „Проф. Александър Фол” като самостоятелна научна институция в рамките на Българската академия на науките. Световните научни постижения, международните проекти и многобройните публикации на членовете на Центъра по тракология, които са достатъчно известни, изведоха тракологията на световната сцена през 70-те години и доведоха до 10 световни конгреса по тракология като единадесетия е обявен през 2011 г. в Истамбул. Закриването на Центъра по Тракология не би било нищо повече от престъпление от страна на шепа самозабравили се хора, облечени с власт.

От наши приятели и колеги учени знаем, че Вие и Министерския съвет на България подкрепяте запазването на Центъра, както и на още няколко хуманитарни института, които ръководството на Българската академия на науките не желае да съхрани. След Вашата публична защита на тези институти по Българската национална телевизия е ясно, че ръководството на Българската академия на науките вече не може да оправдава обезличаването на българската хуманитарна наука с Вас, Министъра на финансите и Министерски съвет на България.

В глобализиращият се свят, в който живеем и който ни дава възможност да се обърнем към Вас, именно научни изследвания и популяризирането им като тези по тракология, етнография и редките езици, какъвто е българският, хуманизират ежедневието ни и обогатяват нашата духовност. Надяваме се, че ще Вие и останалите членове на Министески съвет ще намерите възможност да попречите на шепа хора, облечени във власт, да се разпореждат с културното наследство и изучаването му, което не принадлежи само на България, но и на света.
https://www.petitiononline.com/thracian/petition.html

Тракология 3 част

 0006.jpg

По логичната постъпка е хазната да бъде върната отбратно в Македония, където да чака победното завръщане на Филип. Освен монетите и съкровищата, името на Котис е известно и заради надписа от Пистерос, в който незвестния тракийски владетел, препотвърждава разпоредби от времето на Котис. Така става ясно, че Котис е дал специален статут на някои търговци в границите на одриската държава, което говори и за самото развитие на одриската държава. Многобройни са данните за Котис и в сведенията на Атинските оратори. Две са важните имена: Демостен и Исократ. И двамата са силно негативно настроени към Котис и му преписват всички най-лоши човешки качества. Причината за това е промяната в курса на Котисовата политика и започване на открити антиатински действия, за налагане на одриски контрол върху Херсонес Тракийски. Най-вероятно  тази политика на Котис е причина атиняните да се възползват от услугите на двама братя от Енос, които убиват Котис, а като награда те получават атинско гражданство. Спори се дали това се е случило в 360 или 359г.
През 360г.пр.Хр. Котис І е убит. След неговата смърт държавата му е разделена на три части: на изток от Марица властта остава в ръцете на сина на Котис – Керсеблепт, между Марица и Места властта е в ръцете на Амадок, определян от някои изследователи като Медок ІІ и между Места и Срума властта е в ръцете на Берисад. И Атина и Македония са доволни от новото състояние на тракийската държава, тъй като тримата владетели започват да се конкурират по между си и Атина успява сравнително лесно да отклони опасността от одриски контрол върху Херсонес Тракийски. От своя страна македонския цар Филип ІІ започва да завладява земите на бившата одриска държава на части. Продължете да четете Тракология 3 част

Тракология 1 част

 

 

 preslav.jpg

Тракологията е комплексна историческа дисциплина, коята изучава историята и културата на древните траки. Комплексна е, защото използва постиженията на няколко самостоятелни научни области.

Първо място текст критиката, която изучава достигналите до нас ръкописи с произведения на средновековни автори. Найната задача е да установи времето на преписване на даден ръкопис, да установи кой е оригинала, от който е преписвана. На тази база да се създаде „родословно дърво” за появата на различни ръкописи и по този начин да покаже кой от ръкописите стои по-близко до оригинала. Това се налага, тъй като понякога се откриват разночетения и е задължително чрез текст критични изследвания да се установи кое от разночетенията е близко до авторовия текст. Пример В Херодот четвърта книга се разказва за тракийското племе „гети”, които почитали „Залмоксис”, същитят Залмоксис някои от траките наричали Гебелеизис. Оказва се, че в различните ръкописи на Херодотовата история вместо Гебелеизис стои Небелеизис. Небелеизис, която форма съдържа в себе си индоевропейският корен небе, което според тях означава, че въпросния Залмоксис е божество, свързано с небесните сили, т.е. настояват, че оригиналната форма е Гебелеизис и извеждат произхода на това име от индоевропейският корен ГЕ, което означава земя, от където идва и гръцката богиня Гея. И следователно Залмоксис е божество свързано със земните сили или хтонично божество. Втора област е лингвистиката или езикознанието. Много малко са сигурните неща до момента по отношение на тракийския език.

Продължете да четете Тракология 1 част